FEFO

Disse fikk hyttetomt i Øvre Skaidilia

Se trekningslista av hyttetomtene.

Vi fikk tilsammen 15 søkere da vi lyste ut fem tomter i Øvre Skaidilia.

Søknadsfristen gikk ut 29. mars, og tomtene ble tildelt ved loddtrekning.

Disse ble trukket ut og vil få tilbud om tomt:

Hyttetomt nr 2. Mats Henrik Anti, 9520 Kautokeino.

Hyttetomt nr 3. Harald Knudsen, 9601 Hammerfest.

Hyttetomt 10. Jakob Frantz Rygh, 9518 Alta.

Hyttetomt 19. Marius Wikeland, 9055 Meistervik.

Hyttetomt 21. Cathrine Renate Hammari, 9517 Alta