FEFO

Elgjakta forenkles

En ny portal og en app skal gjøre det enklere å være elgjeger og jaktleder.

Fra 3. april kan elgjegerne søke om elgjakt på inatur.no

- Signering av kontrakt, fakturering og betaling, endring av jaktlag, tildeling av kvoter og tilleggsdyr vil derimot foregå i den nye Storviltportalen. Her vil du finne all informasjon som du trenger før, under og etter jakt. Med portalen følger også en StorviltApp som gjør det enkelt å melde inn felling og vekt, se jaktfeltkart og administrere jaktlaget på mobiltelefon ute i felt, sier leder for utmark i FeFo, Einar Asbjørnsen.

Fortsatt må søknad leveres på inatur.no. Etter trekningen får jaktleder SMS og epost med innloggingsinformasjon til storviltportalen. På jaktleders side skal jaktleder akseptere eller avslå tilbudet om jakt, og senere også betale inn grunnprisen. Kontrakten regnes som akseptert og signert når grunnprisen er betalt.

- Inne i portalen kan jaktleder administrere jaktlaget og legge til nye jegere både før og under jakta. Før jaktstart må alle jegerne laste opp dokumentasjon på bestått skyteprøve i storviltportalen. Det skal også lastes opp dokumentasjon på godkjent ettersøkshund. Ta bilde av dokumentasjonen med mobilen og last det opp i portalen, sier Asbjørnsen.

Som de siste årene blir det også i år egenveiing av elg.

– Erfaringene våre herfra er svært gode og inntrykket er at brukerne er godt fornøyde med dette tiltaket. Når jaktlagene veier elgen sjøl, betyr dette en forenkling av jakta for dem, og for oss. Kontrollveiingene våre viser også at jegerne er nøye i sine registreringer, så dette er vinn-vinn for begge parter, sier Asbjørnsen.

Endringer for elgjakta 2020

Jaktlagene vil få tilsendt kontrollkort som før. Nytt av året er at kortene ikke er merket med nummer.

- Jaktleder finner ID på tildelte dyr på jaktleders side i portalen, og fører selv storvilt-ID på de tilsendte kontrollkortene. Det samme gjelder for tilleggsdyr som tildeles underveis i jakta, forklarer Asbjørnsen.

Innmelding av felling og vekt skjer via SMS eller StorviltApp. En egen instruks viser hvordan.

Tidligere har det vært halv grunnpris på tilleggsdyr. Denne fjernes i år. - Vi har ved flere anledninger fått innspill fra brukere der man har ønsket at det ikke skal være grunnpris for tilleggsdyr. Med ny portal ønsker vi å se hvordan dette vil fungere, vi håper dette også vil bli godt mottatt blant elgjegerne våre, legger Asbjørnsen til.

Flytting til nytt jaktfelt tillates først etter 20. jaktdag. Det tillates kun én flytting per jaktlag.

- De senere år har det skjedd en økning i antall flyttinger mellom jaktfelt. Dette er arbeidskrevende, og vi ser behov for en innskjerping av praksisen her. Vi skal gjennomføre en forvaltning som gjør at vi kan forvalte elgbestanden rundt om i fylket i tråd med de bestandsplanene som er lagt, og legge til rette for at det tas ut nok elg. Samtidig er det viktig å huske på at en elgkontrakt i seg selv ikke innebærer en garanti for å få flytte til et annet jaktfelt enn det man har avtale om. Forespørsler om flytting, samjakt og tilleggsareal vil håndteres i ordinær kontortid og ikke på kveldstid eller i helger, avslutter Asbjørnsen.

Viktige lenker
Nedenfor finner du lenker til utlysningsdokumentene:

På grunn av personvernhensyn vil det ikke publiseres lister over mottatte søknader.

Verdt å huske på:
Utenbygds jaktlag kan ikke søke på innenbygds jaktfelt («stjernefelt»).

  • Medlemmer av jaktlag som takker nei til tildelt jaktfelt etter ordinær tildeling kan først meldes inn på annet jaktlag fra 15. jaktdag (evt. fra 8. jaktdag ved innmelding på jaktlag i to-periode-felt).
  • Jaktlaget skal dokumentere egen godkjent ettersøksekvipasje på søknadstidspunktet. Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra dette kravet. På elektronisk søknad vil det være tilstrekkelig å registrere hundefører og ID-nummer for hunden.

Som følge av korona-situasjonen blir det ikke arrangert helikopterassistert elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark i år.

Skitt jakt!

Kontakt

Einar Johannes Asbjørnsen
Leder utmark
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 482 04 187