FEFO

Elgjegerne veier elgen selv

Fra høsten 2018 innføres egenveiing av elg i Finnmark. Fjorårets prøveordning i Karasjok og Porsanger utvides til å gjelde i alle kommunene.  Jaktlagene veier elgen selv og rapporterer slaktevekta inn til FeFo med per SMS. Det gjennomføres stikkprøvekontroller av 10 % av elgen som felles. Lokale kontroll­stasjoner er opprettet i Karasjok, Kautokeino, Alta, Porsanger, Lebesby, Tana, Vadsø og Kirkenes.

For å sikre at egenveiinga skjer i ordnede former har FeFo utarbeidet et regelverk for hvordan egenveiing og kontrollveiing skal foregå. Her er hovedpunktene:

 1. Alle felte dyr skal veies innen 10 døgn etter felling.
 2. Jaktlaget er selv ansvarlig for at vekta som brukes er tilstrekkelig nøyaktig. Jaktlag som ikke ønsker å veie selv kan be om ordinær veiing på en av de lokale kontrollstasjonene. Dette vil koste kr. 600,- per veiebesøk.
 3. Hele dyret skal veies (maksimalt oppdelt i 9 deler). Kjøtt som er skjært bort før veiing skal legges til sluttvekta. Jaktlaget skal ikke gjøre fradrag for letning – det gjør FeFo.
 4. Slaktevekta skal rapporteres til FeFe med en sms samme dag som dyret er veid (se innmeldingsprosedyre under).
 5. Alle egenveide slakt skal, så fremt FeFo ikke gir skriftlig beskjed via SMS om noe annet, være tilgjengelig for kontroll i 18 timer etter innmelding.
 6. Ved pålegg om kontrollveiing vil jaktleder motta en SMS fra FeFo med nødvendig informasjon for gjennomføring av kontrollen.
 7. FeFos lokale kontrollveier bestemmer tid og sted for gjennomføring av kontrollen. Jaktlaget skal være tilstede under kontrollen og bistå med praktisk gjennomføring.
 8. Ved kontroll av kalv over 80 kilo og alle ungdyr skal jaktlaget medbringe underkjeven som grunnlag for aldersbestemmelse.
 9. Det gis ikke fradrag i oppgjørsvekta for bortskjært kokkjøtt/indrefilet eller for skuddskader fra felling.  Dersom det av andre årsaker kan være grunnlag for å gi fradrag i oppgjørsvekt, herunder eldre skuddskade, knekt fot o.l., skal jaktlaget gjøre avtale med FeFo for nærmere kontroll av slaktet.
 10. Brudd på reglene for egenveiing og gjennomføring av kontroll regnes som mislighold av kontrakten. FeFo vil i slike tilfeller reagere med tilleggsgebyrer og i grove tilfeller med utestengelse av jaktlag.
 11. Alle medlemmer av et jaktlag er solidarisk ansvarlig i forhold til overholdelse av regler for egenveiing.

 

Innmeldingsprosedyre

Veierapport sendes som SMS til tlf 1963 med detaljinformasjon i denne rekkefølgen, adskilt med ett mellomrom:

 1. kodeord «fefoelg»
 2. kontrollkortnummer
 3. dyrets vekt uten letning (og med påslag for evt. bortskjært kjøtt)
 4. type dyr (kukalv, oksekalv, kvige, ungokse, ku, okse)
 5. eventuelle merknader

Eksempel på sms:

ku med kontrollkortnummer 5678 og kontrollert vekt 180 kg

Send følgende på SMS til 1963: <fefoelg>mellomrom<5678>mellomrom<180>mellomrom<ku>

Vent på bekreftelse på SMS om at rapportering er gjennomført.

 

Ta kontakt med utmarksavdelingen om du behøver hjelp

Kontakt

Anders Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667
Fant du det du lette etter?