FEFO

Elgtrekning 2019

Se resultatet av årets elgtrekning:

 

Jaktfelt tilbudt til reservelista 2019
Vald Jaktfelt
Karasjok 64 - Galmmat
Kautokeino 1 - Maze
Gamvik 1 - Langfjorddalen-Torskefjorddalen
Lebesby 2C - Stordalen
Tana 47 - Gieddoaivi
Anárjohka E - Čoarvejohka
Anárjohka F - Holgaroavvi
Anárjohka G - Geatkevárri
Anárjohka H - Gavdnajávri*
Anárjohka I - Noarváš*
Anárjohka J - Ruvžaskáidi*
Anárjohka K - Suttesčohkka*
Anárjohka L - Skiehččanoaivi*

*I tillegg til grunnpris må jaktlag i felt i Anárjohka (H, I, J, K og L) betale kr 60.000 for inn- og utflyging av jegere/utstyr og kjøtt (se informasjon om elgjakt i Anárjohka).

Dersom det etter reservetildeling fortsatt er helikopterbaserte tilbud i Anárjohka som ikke er tildelt, vil disse utlyses på nytt ca. 28. mai via www.inatur.no.  Alle jaktlag kan søke, uavhengig av om flertallet av laget er bosatt i Finnmark og om laget er tildelt annen jakt på Finnmarkseiendommen.

*************

298 jakttilbud var utlyst i år, som er 18 flere enn i 2018 (280 tilbud). I tillegg kommer to jaktfelt som er avsatt til opplæringsjakt.

Totalt 404 jaktlag oppfylte søknadsvilkårene.  I 2018 var det 392 søknader og i 2013  var det 488 søknader.

Totalt 2170 jegere er registrert på søkerlagene, omtrent samme antall som i fjor med 2164 jegere. Gjennomsnittlig antall er 5 jegere per søknad de fem siste årene (5,4 i 2019 mot «bare» 4,6 i 2013). Kvinneandelen er 12 %,  omtrent det samme som i fjor.

Mange lag har søkt på mange felt. Ett søkerlag hadde 128 prioriteringer på søknaden sin.  Jaktfeltene som flest jaktlag har søkt på er felt 6-Valjohka i Karasjok (192 søknader). Feltet var det mest populære også i 2016, 2017 og 2018.  Andre populære felt var :

  •   7 - Sávkadas i Karasjok (168 søknader)
  • 10 - Háná i Tana (160 søknader)
  • 22 - Jalgesvárri i Karasjok (155 søknader)  
  • 37 - Sirbmá (154 søknader)og
  •  5 - Ringi i Tana (150 søknader). 

Etter trekningen er det 289 jaktlag som vil fikk tilbud om jaktfelt. 106 av disse lagene har fått sin første- eller andre prioritet oppfylt. Dersom en i tillegg tar med 3. og 4. prioritetsønsker, er det 152 lag som bør ha god grunn til å være svært fornøyde. 3 jaktlag har fått sin prioritet nr. 61 oppfylt, og har kanskje ikke like god grunn til å være fornøyd. Men de lyktes likevel klart bedre enn jaktlaget fra 2016 som ble tildelt sin 96. prioritet! 

115 av søkerlagene havnet på Reserveliste 2019 (PDF, 147 kB), omtrent som i 2018, da 118 lag havnet dit. Reservelista var mye lenger i 2013, da 216 lag ble stående uten jaktfelt etter trekningen. Jaktlag høyt opp på reservelista vil ha gode sjanser til å få jaktfelt som ennå ikke er tildelt. Per i dag er det 9 jaktfelt som er ledige, hvorav 6 felt i  Anárjohka-Kautokeino og 1 felt hver i Lebesby, Gamvik og Tana. Flere jaktfelt kan bli ledige dersom jaktlag takker nei til tildelt jaktfelt. 

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667
Fant du det du søkte etter?