FEFO

Elgtrekning 2019

Her finner du resultatet av årets elgtrekning:
 
 

298 jakttilbud var utlyst i år, som er 18 flere enn i 2018 (280 tilbud). I tillegg kommer de to jaktfeltene som er avsatt til opplæringsjakt. 404 jaktlag oppfylte søknadsvilkårene. Dette er litt flere enn i fjor (392 søknader), men langt færre enn noen år tilbake (488 søknader i 2013). Til sammen 2170 jegere er registrert på søkerlagene. Dette er tilnærmet samme antall som i fjor (2164 jegere). Gjennomsnittlig antall jegere per søknad har ligget over 5 de siste årene (5,4 i 2019 mot «bare» 4,6 i 2013). 12 % av jegerne er kvinner, som er omtrent det samme som i fjor.

Mange lag har søkt på mange felt. Ett søkerlag hadde hele 128 prioriteringer på søknaden sin! De jaktfeltene som flest jaktlag har søkt på er felt 6-Valjohka i Karasjok (192 søknader). Dette var det mest populære feltet  å søke på også i 2016, 2017 og 2018. Andre populære felt var 7-Sávkadas i Karasjok (168 søknader), 10-Háná i Tana (160 søknader), 22-Jalgesvárri i Karasjok (155 søknader) og 37-Sirbmá og 5-Ringi i Tana (hhv. 154 og 150 søknader). 

Etter trekningen er det 289 jaktlag som vil få tilbud om jaktfelt. Hele 106 av disse lagene har fått sin første- eller andre prioritet oppfylt. Dersom en i tillegg tar med 3. og 4. prioritetsønsker, er det 152 lag som bør ha god grunn til å være svært fornøyde. 3 jaktlag har fått sin prioritet nr. 61 oppfylt, og har kanskje ikke like god grunn til å være fornøyd. Men de lyktes likevel klart bedre enn jaktlaget fra 2016 som ble tildelt sin 96. prioritet! 

115 av søkerlagene nådde ikke opp i tildelingen og havnet på reservelista. Det var omtrent som i 2018, da 118 lag havnet dit. Reservelista var mye lenger for 6 år siden, da hele 216 lag ble stående uten jaktfelt etter trekningen. Jaktlag høyt opp på reservelista vil likevel ha gode sjanser til å få jaktfelt som ennå ikke er tildelt, eller som andre jaktlag eventuelt takker nei til. Per i dag er det 9 jaktfelt som er ledige, hvorav 6 felt i Kautokeino (alle i Anárjohka) og 1 felt hver i hhv. Lebesby, Gamvik og Tana. Flere kan bli ledige dersom jaktlag takker nei til tildelt jaktfelt. 

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667
Fant du det du lette etter?