FEFO

Elgtrekning 2020

Trekningsliste med jaktledere som har fått tildelt elgjaktfelt på Finnmarkseiendommen i 2020. 

På grunn av innskjerpede personvernregler publiseres kun navnet på jaktledere som har fått tildelt felt. Jaktledere som havnet på reservelista får tilsendt e-post med trekningsnummer.

Trekningsliste 2020 - jaktfelt fordelt på jaktledere (PDF, 352 kB)

Fakta om årets elgjaktsøknader

  • 296 jakttilbud var utlyst i år, som er to færre enn i 2019. I tillegg kommer de to jaktfeltene avsatt til opplæringsjakt.
  • 417 søkerlag oppfylte søknadsvilkårene. Dette er 13 flere enn i fjor, men langt færre enn noen år tilbake (488 søknader i 2013).
  • 2251 jegere er registrert på søkerlagene. Dette er 81 flere jegere enn i fjor.
  • I gjennomsnitt er det 5,4 elgjegere per søkerlag. Gjennomsnittet har ligget på over 5 jegere per lag de siste årene. Til sammenligning var gjennomsnittet «bare» 4,6 jegere i 2013.
  • 12 prosent av jegerne er kvinner, som er omtrent det samme som i fjor.
  • Mange lag har søkt på mange jaktfelt. Ett jaktlag hadde hele 120 prioriteringer på søknaden sin! Jaktfeltet som flest lag har søkt på er felt 9-Njárgasaš i Karasjok (184 søknader). Andre populære felt var 42-Čáhppesjohka, 7-Sávkadas og 10-Biippuidvárri i Karasjok (hhv. 178, 176 og 164 søknader), samt feltene 6-Gollevárri, 23-Golggotjohka/Gulbojok og 41-Borsi i Tana (hhv. 155, 154 og 151 søknader).

Tildeling og reserveliste

  • Etter trekningen er det 293 elgjaktlag som får tilbud om jaktfelt. 103 av disse jaktlagene fikk sin første- eller andre prioritet oppfylt. Dersom en i tillegg tar med 3.- og 4.prioritet, er det 151 lag som kan være svært fornøyde.
  • 124 av søkerlagene havnet på reservelista. Reservelista var mye lenger for 7 år siden, da 216 jaktlag ble stående uten elgjaktfelt etter trekningen. Per i dag er det bare tre jaktfelt som er ledige, i hhv. Kautokeino, Lebesby og Gamvik. Flere jaktfelt kan bli ledige dersom jaktlag takker nei til tildelt elgjaktfelt. Jaktlag som er høyest oppe på reservelista har gode sjanser til å få jaktfelt som ennå ikke er tildelt, eller som andre jaktlag eventuelt takker nei til.

Aksept av jaktfelt

Nytt av året er at vi tar i bruk Storviltportalen. I stedet for å svare på tilbudsbrev skal jaktleder logge seg inn på jaktleders side i Storviltportalen og akseptere eller avslå tilbud om jaktfelt. Jaktleder får SMS og epost med innloggingsinformasjon til Storviltportalen når jakttilbudet sendes ut.

Utsending av jakttilbud skjer fra 18. mai 2020. Tilbud om ledige jaktfelt vil sendes ut til jaktlag på reservelista fra ca. 18. mai.

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667