FEFO

- En festeavtale på ordinære avtalerettslige prinsipper

Om festeavtalen mellom FeFo og Rica.

28. november 2019 vedtok styret i FeFo ny festeavtale for Rica på Nordkapplatået.

- Denne typen festekontrakter er alltid langvarige. At Nordkapplatået har en avtalehistorikk som starter i 1927, illustrerer det. Sånn må det også være. Festeavtalen mellom Rica og FeFo har en varighet på 99 år, noe som er vanlig for denne typen avtaler. Næringslivet må ha forutsigbarhet for investeringene de har gjort og planlegger, men også for arbeidsplassene de har ansvar for. FeFo sitt handlingsrom er blitt benyttet til å kutte reforhandlingstiden av øvrige vilkår fra 30 til 20 år, sier styreleder Bente Haug i FeFo.

Avtalens lengde og øvrige utforming bygger på ordinære prinsipper for avtaleinngåelser i Norge og er lik avtaler FeFo inngår med andre næringsdrivende på Finnmarkseiendommen.

I den nye festeavtalen får Rica redusert arealet sitt på platået fra 922 dekar til rundt 115 dekar. Rica har fått redusert festearealet på Nordkapplatået med 86 prosent fra den opprinnelige festeavtalen.

- Et område tilsvarende nærmere 112 fotballbaner er frigitt på platået. Nå er det opp til Nordkapp kommune å regulere området i tråd med visjonene de har, sier Haug.

Styrevedtaket vil bli offentliggjort når det er protokollført.

Ny festeavtale vil bli signert innen utløpet av 2019.

(Oppdatert 5.12.2019)