FEFO

En million kroner til Nordkapptrappa

Honningsvåg Turn og Idrettsforening får en million kroner fra FeFo til prosjektet på Storfjellet i Nordkapp kommune.

- Nordkapptrappa kan styrke Nordkapp som reisemål. Det er viktig for hele Finnmark. Dette er også et godt lokalt tiltak for bolyst, friluftsliv og folkehelse. Alt dette er helt i tråd med vår strategi. Derfor valgte vi å si ja til søknaden fra Honningsvåg Turn og Idrettsforening, sier styreleder Kurt Pasvikbamsen Wikan i FeFo.

Mandag 22. mars bevilget et enstemmig styre i FeFo en million kroner til Nordkapptrappa. I begrunnelsen heter det blant annet:

- Erfaringer med liknende tiltak andre steder i landet har vist stor økning i trafikk, og søker viser til sherpatrappene i Tromsø og Mosjøen. I Tromsø var det 120 -130 000 besøkende i 2018. Det er god grunn til å anta at dette vil være et populært tilbud i Honningsvåg, og bidra til mer fysisk aktivitet, bolyst og folkehelse. Nordkapp er et stort reisemål i internasjonal sammenheng, og innfallsporten er i stor grad via cruiseskip som legger til i Honningsvåg. Det er uklart om det kommer mer turister til kommunen på grunn av tiltaket, eller at de blir lenger i kommunen. Det er imidlertid god grunn til å anta at tiltaket vil bidra til at flere vil bruke mer tid i Honningsvåg og dermed gi økte ringvirkninger for det lokale næringslivet, heter det i direktørens innstilling.

FeFo opprettet i januar sju støtteordninger på til sammen 4,2 millioner kroner, hvor bevilgningen til Nordkapptrappa ble gitt gjennom tilskuddsordningen FeFo infrastruktur.

- Under forrige grunneier ble pengene sendt sørover. Vi lar de bli i Finnmark og komme flest mulig til gode, FeFo skal ikke gå med store overskudd. Vi ønsker Honningsvåg Turn og Idrettsforening lykke til med et flott prosjekt, avslutter Wikan.

Sjekk ut våre støtteordninger her.

For intervju:

Kurt Pasvikbamsen Wikan
Styreleder i FeFo
Tlf. 900 32 225