FEFO

Enklere å drive snarefangst

Fra neste vinter kan du drive med snarefangst uten kvote.

Styret i FeFo vedtok 18. mars 2020 å oppheve dagens ordning med sesongkvote for snarefangst.

I stedet blir det et eget fangstkort for snarefangere bosatt på Finnmarkseiendommen.

- FeFo vil øke interessen for snarefangst. Dette er i tråd med formålet i Finnmarksloven. Vi vektlegger nærhet til ressursene og tradisjonell bruk samt utmarkas betydning for identitetsbygging, utmarkshøsting og opplevelser, sier styreleder Máret Guhttor.

Snarefangsten har blitt redusert kraftig de siste 15-20 åra, og representerer i dag et marginalt uttak av bestanden. Guhttor understreker at forvaltningen av ryper på Finnmarkseiendommen fortsatt skal være bærekraftig og innenfor anbefalte fellingsnivå.

- Vi håper tiltakene gjør at flere av våre rettighetshavere tar i bruk tradisjonskunnskapen med å sette rypesnarer, avslutter hun.