FEFO

Er du jeger?

Bidra til å gjøre småvilt- og storviltjakta på Finnmarkseiendommen bedre.

Bosatte i Finnmark er rettighetshaverne til naturressursene i Finnmark, og FeFo forvalter dem.

Derfor tar vi alltid jegerne og fiskerne med på råd når vi utvikler regler for jakt og fiske.

Målet er at reglene våre skal ha forankring blant brukerne og gi jegere forutsigbarhet, forståelse og rettferdig behandling.

Storvilt
Denne gangen ønsker vi innspill på hvordan sanksjonsreglementet for storviltjakta bør være. Hvor strengt skal det være å skyte ku på kalvekort, for eksempel? 

Småvilt
FeFo ønsker også å styrke den lokale medvirkningen til forvaltningen av småviltet.

Vi foreslår derfor å ta inn dialogmøter med lokale brukere og kommuner om forvaltning av småvilt i retningslinjene våre. Hva tenker du rundt det?

Begge har høringsfrist 1. mars.

Kontakt

Einar Johannes Asbjørnsen
Leder utmark
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 482 04 187