FEFO

Er du småviltjeger bosatt i Finnmark?

Bidra til bedre småviltforvaltning for lokale jegere.

Vi vil verdsette om du som jeger og bosatt i Finnmark tar deg tid til å besvare spørreundersøkelsen.

Undersøkelsen gjelder KUN FOR BOSATTE  I FINNMARK og er anonym. Alle svar behandles konfidensielt av FeFo. Les om personvern i FeFo.

Du kan velge å besvare på norsk eller samisk.

Norsk: Svar på spørreundersøkelse om småvilt i Finnmark 

Sámegilli: Vástit jearraniskosa smávvafuođđubivdu birra Finnmárkkus

Kontakt

Christina Bjørkli
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960