FEFO

Et normalår for laksefiske i Finnmark

Sjølaksefisket har vært litt bedre enn snittet, mens elvefangstene har vært under. Totalt sett gir det et normalår for laksefiskefisket i Finnmark i fjor.

- Høye temperaturer og lav vannstand preget laksefisket i elvene, og er nok noe av forklaringen på at det var litt lavere fangster i elvene sammenlignet med året før. Samtidig ble det i FeFo sine elver satt mange rekorder i 2016 og 2017. En viss tilbakegang nå er derfor ikke urimelig, sier utmarksforvalter Steinar N. Christensen i FeFo.

Totalt i Finnmark ble det en fangst i elv og sjø på 221,7 tonn fordelt på 58 648 laks. De siste tiårs snitt ligger på 235,2 tonn.

For sjølaksefisket i Finnmark var 2018 et godt år med fangster over de siste tiårs gjennomsnitt.

- Totalt ble det tatt 130,4 tonn, noe som er 7,1 tonn mindre sammenlignet med året før, men 8,8 tonn eller sju prosent mer laks enn de siste tiårs snitt . 

I elvefisket ble fangstene 91,3 tonn fordelt på 27 577 laks. Dette inkluderer fangstene i Alta-, Tana- og Neidenelva der FeFo ikke forvalter fisket. Dette er cirka 20 prosent under de siste tiårs snitt.

Totalt i FeFo-elvene ble det tatt 16 477 laks i året som gikk, 3741 færre enn året før. Til sammen blir dette 49,5 tonn, mot 72,2 tonn fra året før.

- I FeFo sine 47 forpakta finnmarkselver har fangsten i fjor vært cirka ti prosent dårligere enn de ti siste års snitt. Samtidig er det vært å merke seg at gjennomsnittlig tiårsfangst (gjennomsnitt av siste ti års fangster) har de siste ti årene økt fra en fangst på om lag 12 000 fisk til rundt 18 000. Altså en økning på omtrent 50 prosent, påpeker Christensen.

- Sett i et tiårsperspektiv står det derfor ikke dårlig til med FeFo-elvene.

- Laggoelva og Børselva er de eneste av våre elever som har hatt økning fra 2017 til 2018, med 3875 kg og 1689 kg. En økning på 11 og 26 %. Det er oppløftende med en økning i Børselva eter flere år med nedgang, påpeker Christensen.

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 


 

Kontakt

Steinar Normann Christensen
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 905 03 329
Fant du det du søkte etter?