FEFO

FeFo begrenser laksefiske for tilreisende

Årsaken er at stans i årets laksefiske i Tanaelva gjør at det ventes økt pågang på FeFo-elvene.

Styret i FeFo vil derfor begrense tilgangen til laksefiske for bosatte utenfor Finnmark.

Bakgrunnen ligger i Finnmarksloven og en bekymring både FeFo og elveforvalterne deler for laksen.

- FeFo skal forvalte bærekraftig og sikre at bosatte i Finnmark har den sterkeste retten til naturgodene. Laksefisket i Tanaelva er omtrent like stort som i alle FeFo sine 64 vassdrag til sammen. Når laksefiskerne fra Tanaelva skal finne et annet sted å fiske, kan det føre til utilsiktet høyt fisketrykk og fare for overbeskatning og opplevd trengsel i FeFo-elvene, sier styreleder Kurt P. Wikan i FeFo.

Ikke utestenging, men føre var
På et ekstraordinært møte 4. mai 2021 vedtok styret i FeFo at lokale forpaktere kan sette begrensing på antall kort som selges til tilreisende utenfor Finnmark.

Begrensingen vil gjelde for de vassdragene som FeFo har fiskeretten i, og som ikke allerede har begrensninger på sitt fiskekortsalg.

Vedtaket gjelder for 2021-sesongen og kun i FeFo sine lakseførende vassdrag.

Bærekraft både økologisk og økonomisk
Totalt omsatte FeFo-lakseelvene fiskekort for 13,22 millioner i 2020. Tre av fire kroner fra omsetningen blir igjen hos forpakterne i Finnmark.

- Vi tror det fortsatt er mulig å ha en bærekraftig økonomi for våre forvaltere. De gjør en viktig jobb for å holde elvene i god stand og skal bidra aktivt til at disse endringene blir bærekraftige både økonomisk og biologisk, understreker Wikan og understreker.

Innbyggerne i Finnmark betaler mindre for fiskekort enn laksefiskere utenfra. Prisene er blant de laveste i landet. I motsetning til andre laksefiskere har de også rett til sesongkort i sine nærmeste lakseelver.