FEFO

FeFo har alltid støttet andejakta i Kautokeino

Men det er ikke vi som lager reglene.

Av Robert Greiner, leder for kommunikasjon og samfunn i FeFo

I Ságat 19.02.2020 engasjerer Klemet Klemetsen (Sp) seg i andejakta i Kautokeino. Her er han og FeFo enige: Andejakta er en tradisjon som det er viktig å ta vare på.

Jeg kan også forsikre Klemet om én ting til: FeFo kjenner godt til hva slags ønsker man har lokalt for andejakta. Akkurat dette har vært sentralt for hvorfor FeFo i alle høringsrunder har støttet andejakta – gjerne også med større kvoter dersom bestanden tåler det. Sånn sett kjenner vi oss ikke igjen i karakteristikkene han bruker. Miljødirektoratet setter rammene for andejakta – ikke FeFo.

FeFo har alltid vært positiv til andejakta slik den foregår i dag. Ikke bare er den en lokal rettighet, men også kultur. Disse rettighetene er nedfelt i Finnmarksloven og skal ivaretas spesielt av FeFo. Vi opplever hvert år et godt samarbeid med Kautokeino kommune om gjennomføring av andejakta.

Blir det nødvendig, bruker FeFo gjerne spørreundersøkelser eller arrangerer folkemøter for å få tak i folks meninger. Vi gjorde blant annet sistnevnte før rypejakta i Kautokeino i fjor – slik at den skulle være mest mulig i tråd med lokalsamfunnets ønske.

Og vi gjør det gjerne igjen dersom Klemet eller andre mener at det er noe vi ikke har fanget opp.

(Foto: Solveig Hætta)