FEFO

FeFo-konferansen 2020: Nanne/Styrk

Hvordan styrke samisk språk, kultur og samfunn?

– Ved å stille spørsmålet, håper vi å skape debatt og gi inspirasjon. Målet er å forsterke kompetansen og idetilfanget for oss selv og alle som deltar på konferansen, sier leder for kommunikasjon og samfunn i FeFo, Robert Greiner.

FeFo-konferansen arrangeres i Alta 4. og 5. februar 2020 og har fått det tospråklige navnet «Nanne/Styrk».

- Vi retter oss mot de som jobber med samisk språk og kultur - enten det er innen forvaltning, akademia, språk, næring eller kulturarbeid. Vårt ståsted som arrangør er at vi er en utmarksforvalter med et særskilt ansvar overfor den samiske kulturen, sier Greiner.

FeFo-konferansen 2020 vil fortløpende slippe navn på foredragsholdere. Tre foredragsholdere er allerede klare:

- Thomas Hansen fra Mearrasiida skal fortelle om hvordan tradisjonell kunnskap er en forutsetning for god forvaltning, mens vill mat og høstingskultur som en del av barnehageopplæringen blir temaet for Tove Aagnes Utsi, Inger Wallem Krempig og Kari Wallem Bøe fra UiT Norges arktiske universitet. Årets vinner av «Ingrid Espelid Hovigs matkulturpris», Máret Rávdná Buljo, kommer også. Hun skal snakke om hvordan vi kan være kulturbærere gjennom matlaging. Vi skal bruke enda flere av de dyktige institusjonene, kompetansemiljøene og ressurspersonene vi har her, understreker Greiner.

Nytt av året er at deler av debatten flyttes til kveldstid og er åpen også for de som ikke deltar på konferansen.

- Sånn håper vi å kunne gjøre debatten tilgjengelig for flere, sier Greiner.

For å utvikle programmet, har FeFo knyttet til seg en ressursgruppe bestående av personer fra samisk akademia-, kompetanse- og kulturmiljøer.

FeFo-konferansen arrangeres for andre gang. Temaet på fjorårets konferanse, Natur i endring, var klimaendringenes konsekvenser på Finnmarkseiendommen.

Meld deg på her

 

Kontakt

Robert Greiner
Leder kommunikasjon og samfunnskontakt - Lakselv
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 911 39 673