FEFO

FeFo prioriterer sherpatrapper

Hammerfest og Omegn Turlag får 300.000 kroner til bygging av Tyventrappa i Hammerfest, mens Finnmark friluftsråd får 200.000 kroner til Sherpatrappa i Båtsfjord fra FeFo sin støtteordning Giisá.

- Vi fikk 13 gode søknader fra infrastrukturprosjekter i Finnmark, og det er godt å se så mye initiativ og skaperlyst. Tyventrappa i Hammerfest og Sherpatrappa i Båtsfjord traff best på hva slags prosjekter vi vil prioritere i år, sier styreleder Máret Guhttor i FeFo.

Giisá, som betyr kiste på samisk, består av sju støtteordninger. Totalpotten i år er på 2,1 millioner kroner. Av de skal 500.000 kroner gå til infrastruktur.

- Vi prioriterer varig infrastruktur som bidrar til økt bolyst, bedre folkehelse, økt aktivitet og mer verdiskaping. I tillegg er det helt sentralt at søkerne har alle tillatelser i orden, forteller Guhttor og viser til at Nordkapptrappa fikk en million fra samme pott i fjor.

- Da var potten nærmere 4,2 millioner kroner, understreker hun.


Neidenbåten og kongeskjøtene i Alta

FeFo-styret har også valgt å støtte to prosjekter fra potten Finnmarksloven.

Nasjonalforeningen for folkehelse Neiden helselag har fått 198.000 kroner til bygging av Neidenbåten, mens Alta historielag sitt bokprosjektet «Kongeskjøtene i Alta» har fått 200.000 kroner.

- Vi setter stor pris på at det er en lokal forening som har et prosjekt som bidrar til å gi den skoltesamiske kulturen et løft ved å gjenskape Neidenbåten. Også er vi glade for at Alta sin rike historie blir enda mer komplett gjennom historielaget sin satsing  – både den norske, samiske og kvenske delene av den, sier styreleder Máret Guhttor.

Prosjektet Neidenbåten skal bygge en kopi av neidenbåten, basert på en båt bygget av en lokal båtbygger i 1962, samt at det skal bygges et båthus for lagring av båter. Mens kongeskjøtene inneholder grunnleggende informasjon om gårds- og slektshistorien i Alta, og er den eldste og mest omfattende kilden til stedsnavn.

FeFo forvalter jakt, fiske og eiendom i Finnmark. Overskuddet skal gå til samfunnsnyttige prosjekter i Finnmark.

Fra byggingen av Tyventrappa i Hammerfest. - Klikk for stort bildeFra byggingen av Tyventrappa i Hammerfest. Nyvoll Foto og film