FEFO

Fem ledige hyttetomter i Repparfjorddalen

FeFo tildeler hyttetomter i Øvre Skaidilia hytteområde. Tomtene tildeles ved loddtrekning. Søk med søknadsskjemaet innen 29.mars kl. 1200.

Tildeling av hyttetomtene:
Fritidstomtene tildeles gjennom elektronisk trekning i tråd med søkerlisten.
Søknad om hyttetomter sendes på søknadsskjemaet eller til post@fefo.no . Du kan søke på alle fem tomtene i prioritert rekkefølge. 

Søknadsfristen er 29. mars 2021 kl. 1200.
Trekningen utføres dagen etter søknadsfristen, og listen over de som har fått tomt publiseres på hjemmesiden. De som trekkes ut får tilsendt skriftlig tilbud om hyttetomt. Tilbudet sendes på digipost.
Kun én søknad per husstand tas med i trekningen.

Se kart over hyttetomtene 2, 3, 10, 19 og 20 nedenfor.

Hytteområdet Øvre Skaidilia, Repparfjordalen

Oversiktskart Øvre Skaidilia i Repparfjordalen i Hammerfest kommune.
Klikk for stort bildeOversiktskart 1.jpg  

Fritidstomtene er merket med tomtepåler i hyttefeltet. Hver festetomt er 1000 m2.Klikk for stort bildeFem tomter merket 2, 3, 10, 19 og 20 FEFO   

Beliggenhet og fasiliteter:

Øvre Skaidilia hytteområdet er 75 km fra Alta / Áltá og 55 km unna Hammerfest / Hámmerfeasta.

Hyttetomtene i Skaidilia har fin utsikt med nærhet til en rekke aktiviteter.  Skaidi Alpin tilbyr flere typer ake- og alpinbakker for barn og voksne.  Sykkelløpet Skaidi Xtreme arrangeres hvert år i området. Det er tilrettelagte turstier med hengebruer over Repparfjordelva.

På fjellviddene Sennalandet / Duottarsion og Hatter / Háhttiraš kan du vandre på fjellet og oppleve stillheten i naturen, flotte jaktmuligheter og utforske fiskerike vann året rundt. På vinterstid kan du benytte ski - og snøskuterløypene.

Laksefiske i Repparfjordelva / Riehppovuonnajohka (65 km) og Skaidielva / Skáiddejohka er en populær fritidssyssel for mange. Vest Finnmark jeger- og fiskerforening forpakter begge elvene, se fisketilbud på vjff.no . Fiske etter torsk og sei kan du også gjøre i Kvalsundet.

Skaidi har hotell, bensinstasjon, kafe og mindre matbutikk. Coop Marked finner du i Kvalsund, 25 km unna Skaidikrysset.

Klikk for stort bildeSkaidilia vestover  

Klikk for stort bildeSkaiddilia nordover  

Klikk for stort bildeSkaidilia sørvest  

Disponering av fritidstomtene:

Hyttetomta festes bort som ett punktfeste. Det betyr at det ikke er oppmålt et fast tomteareal med definerte tomtegrenser. I stedet disponerer du som fester arealet der hytta ligger og et areal på ca. 1 daa (1000m2) naturlig avgrenset rundt bygget.

Festetomtene er markert i terrenget med nummerte peler. På hvert punktfeste kan det settes opp maksimalt 3 - tre bygg. Altså én hytte, ett uthus og utedo. Hytta skal plasseres slik at pelen kommer innenfor byggets yttervegger.

Strøm:

Fremføring av strøm til den enkelte hytte forutsetter egen søknad til FeFo og Hammerfest kommune.

Vann og avløp:

Anlegg til brønn tillates. Det er ikke tillatt å legge inn vann i hyttene før et godkjent kloakkanlegg er utbygd. Søknad om kloakkanlegg skal sendes til Hammerfest kommune. I tillegg må det søkes FeFo om rett til å bygge anlegget på Finnmarkseiendommen.

Adkomst og parkering:

Det er regulert inn vei gjennom hyttefeltet til parkeringsplass i umiddelbar nærhet til tomt 2, 3 og 10. Det er ikke regulert inn vei frem til hyttene 19 og 20. Sistnevnte tomter benytter fellesparkeringsplass ved hovedvei. Det er ca. 120 - 200 m fra denne parkeringen til hyttetomtene 19 og 20. Veianlegg som ikke er i tråd med reguleringsplan (plankart) tillates ikke. FeFo gjør oppmerksom på at parkeringsplasser og veier må opparbeides og vedlikeholdes av hytteeiere selv, se avsnitt om veilag under..

Klikk for stort bildePV3 og PV4 er vinterparkeringsplasser. PS1 er sommerparkering..jpg 


Klikk for stort bildeNy. Høyre kart viser fellesparkering (PV7) til hyttetomt 19 og 20.jpg  

PS1 er felles sommerparkeringsplass for hyttetomtene 2 og 3.

PV3 og PV4 er felles parkeringsplasser for hyttene 2,3 og 10.

PV7 er felles parkeringsplass for hyttetomtene 19 og 20.

PS2 er felles sommerparkeringsplass for hyttetomt 10.

FeFo anbefaler at det organiseres et veilag dersom veien brukes av flere hytteeiere, eller om det i tillegg er andre brukere av veien, jf. vegloven § 55 tredje ledd. Veger i hyttefeltet regnes som private veger. Det er hytteeierne som i fellesskap er ansvarlig for drift og vedlikehold av vegene.

Aktiviteter for hele familien

Hyttetomtene har fin utsikt, nært til alpinanlegget, jakt og fiske, fjordturer, ski-, sykkel- og snøskuterløyper. Klikk for stort bildeSkaidi alpin er populært for unge Jan Henrik Hætta   

 Barn og voksne trives med aktiviteter i alpinbakkene. Se mer på skaidialpin.no 
 

Klikk for stort bildeSkaidialpin tilbyr akebakker og alpinløyper Skaidi Alpin as

Mange naturopplevelser venter

 Laksefiske i Repparfjord- og Skaidivassdraget er populært for hyttefolk og tilreisende. Se mer på vjff.no 

Klikk for stort bildeVakre sommerkvelder benyttes ofte til laksefiske. VJFF   Klikk for stort bildeRepparfjordelva har de siste årene hatt en totalfangst på mellom 5 -11 tonn laks. VJFF   

Det er nært til multemyrene og fiskerike fiskevann året rundt. Tilrettelagte turløyper, småvilt- og storviltjakt, fjordfiske og krabbefiske

Klikk for stort bildeViddas vitaminbomber høstes av mange finnmarkinger Jan Henrik Hætta    

 

Kostnader per hyttetomt

  • Årlig festeavgift for tomt nr. 2, 3 og 10  er 7500,- kroner
  • Årlig festeavgift for tomt nr. 19 og 20 er 6500,-  kroner.

*Grunnlagsinvesteringen per tomt (2, 3 ,10, 19 og 20) er 120 000,- kroner.

*(Grunnlagsinvesteringer er en engangskostnad som dekker planlegging, oppmåling, tinglysing, saksbehandling m.m.)

Andre bestemmelser:

Planbestemmelser for bygging i hyttefeltet Øvre Skaidilia finner du i Hammerfest kommunes planregister

Søknad om hyttetomter sendes på søknadsskjemaet eller til post@fefo.no innen 29.mars kl.1200.  Du kan søke på alle fem tomter i prioritert rekkefølge. Kun én søknad per husstand tas med i trekningen.