FEFO

Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 Karasjok

Høringsutkast fra direktøren i FeFo. Si din mening.

Finnmarkskommisjonen kunngjorde 25. januar 2011 Karasjok som utredningsfelt 4. Første delrapport ble offentliggjort 11. desember 2019.

Etter Finnmarksloven § 34 skal FeFo uten ugrunnet opphold ta stilling til kommisjonens konklusjoner.

Direktøren i FeFo har 15. oktober 2020 lagt frem utkast til styresak med sin konklusjon.

Les direktørens høringsutkast her.

Saken sendes nå på høring til befolkningen i Finnmark. Høringsfrist er mandag 2. november 2020. Etterpå skal styret i FeFo ta stilling til saken i styremøte 25. november 2020.

Send ditt innspill til:

E-post: post@fefo.no

Eller bruk adresse:

FeFo
Kirkegata 20
9800 Vadsø