FEFO

Finnmarkskommisjonens rapport for felt 4 Karasjok

Les høringsutkastet fra direktøren i FeFo og si din mening innen 8. november 2020.

Finnmarkskommisjonen kunngjorde 25. januar 2011 Karasjok som utredningsfelt 4. Første delrapport ble offentliggjort 11. desember 2019.

Etter Finnmarksloven § 34 skal FeFo uten ugrunnet opphold ta stilling til Finnmarkskommisjonens konklusjoner.

Direktøren i FeFo har 15. oktober 2020 lagt frem konklusjon og utkast til styresak.
 
Saken sendes på høring til befolkningen i Finnmark. Høringsfristen er utsatt til søndag 8. november 2020.

Styret i FeFo tar stilling til saken på styremøte 25. november 2020. 

Send høringssvar og innspill til: post@fefo.no  eller postadressen FeFo, Kirkegata 20, 9800 Vadsø

Alle høringsinnspill er offentlige og offentliggjøres.

Høringer

Høringssvar

Høringssvarene oppdateres jevnlig:

 1. Reinbeitedistrikt 13 - Sisskit Corgas ja Lagesduottar (PDF, 450 kB)
 2. Nordkalottfolket (PDF, 1001 kB)
 3. Karasjoklista (PDF, 162 kB)
 4. Knut Bjørn Lindkvist (PDF, 133 kB)
 5. Unjárgga Guevddášbelludak  Nesseby Senterparti (PDF, 99 kB)
 6. Forum for natur og friluftsliv i Finnmark (PDF, 2 MB)
 7. Jan Olsen, ordfører Nordkapp kommune (PDF, 210 kB)
 8. Guovdageainnu Bargiidbellodat  Kautokeino Arbeiderparti (PDF, 72 kB)
 9. Marius Møllersen (PDF, 134 kB)
 10. Pasvikdalens Jeger og Fiskerforening (PDF, 172 kB)
 11. Tanavassdragets fiskeforvaltning (PDF, 714 kB)
 12. Steinar Pedersen (PDF, 644 kB)
 13. Tor-Erik Labahå (PDF, 90 kB)
 14. Samediggi Sametinget (PDF, 573 kB)
 15. Máze gilisearvi Máze bygdelag (PDF, 91 kB)
 16. Formannskapet i Karasjok kommune  (PDF, 2 MB)
 17. Kárášjoga Sámeálbmot Bellodat / Karasjok Samefolkets Parti (KsáB / KSfP) (PDF, 120 kB)
 18. Nesseby kommune (Utsettelse 11. nov.)
 19. Lars Even Pettersen (PDF, 89 kB)
 20. Oddbjørn Karlsen (PDF, 89 kB)
 21. Tor Mikkel Eira og Anne May Olli (PDF, 94 kB)
 22. Ken Pedersen (PDF, 138 kB)
 23. Svein Pedersen (PDF, 52 kB)
 24. Kárášjoga Sámesearvi / Karasjok sameforening (PDF, 3 MB)
 25. Guovdageaidnu suohkan / Kautokeino kommune (PDF, 558 kB)
 26. Trygve Nilsen (PDF, 98 kB)
 27. Sámealbmot bellodat /Samefolkets parti (SB/SfP)  (PDF, 2 MB)
 28. Mahkaravju siida v / Mathis M. Somby (PDF, 239 kB)
 29. Landstyret for Samenes folkeforbund (PDF, 68 kB)
 30. Hans Kristian Moberg (PDF, 130 kB)
 31. Styret for Sámi Bivdo - ja Meahcastansearvi (PDF, 2 MB)
 32. Tana jeger- og fiskerforening (PDF, 584 kB)
 33. Sámi ealahusearvi - Samisk næringsforbund (PDF, 170 kB)
 34. Bugøyfjorden bygde - og hyttelag (PDF, 127 kB)
 35. Sámerađđi / Samerådet (PDF, 691 kB)
 36. Terje Hansen (PDF, 132 kB)
 37. Karasjok Senterparti (PDF, 305 kB)
 38. Kjell Skårvik (PDF, 84 kB)
 39. Odd Oskarsen (PDF, 474 kB)
 40. Norske Samers Riksforbund, NSR (PDF, 917 kB)
 41. Norsk jeger- og fiskerforbund, Finnmark (PDF, 149 kB)
 42. Finnmark Arbeiderparti (PDF, 135 kB)
 43. Svein Lysfjord (PDF, 82 kB)
 44. Egil Johansen (PDF, 86 kB)
 45. Talvik jeger.og fiskerforening (PDF, 152 kB)
 46. Hanne Lillevik Eriksen (PDF, 86 kB)
 47. Finnmark Senterparti (PDF, 173 kB)
 48. Per-Arild Persen (PDF, 87 kB)
 49. Steinar Karlstrøm (PDF, 124 kB)
 50. Ernst Mortensen (PDF, 101 kB)
 51. Vadsø jeger- og fiskerforening (PDF, 381 kB)
 52. Naturvernforbundet i Finnmark (Utsatt svarfrist 6. nov)
 53. Deatnu gielda - Tana Kommune (PDF, 144 kB) 
 54. Neiden Omegn jeger- og fiskerforening (PDF, 593 kB)
 55. Sør Varanger jeger og fiskerforening (PDF, 378 kB)
 56. Jon Berthelsen (PDF, 116 kB)
 57. Inge Arvola (PDF, 86 kB)
 58. Alf Andresen (PDF, 83 kB)
 59. Alta Arbeiderparti (PDF, 100 kB)
 60. Lakselv jeger - og fiskerforening (PDF, 161 kB)
 61. Basevuovdi/Helligskog – Áŋŋel/Angeli Grunneierforening (PDF, 105 kB)
 62. Eiby jeger- og fiskerforening (PDF, 258 kB)
 63. Dag Arne Kurthi (PDF, 173 kB)
 64. Frode Johansen (PDF, 87 kB)
 65. Forskergruppa for same- og urfolksrett, UIT (PDF, 192 kB)
 66. Ommund Heggheim (PDF, 193 kB)
 67. Maria Isabell (PDF, 88 kB)
 68. Alta jeger- og fiskerforening (PDF, 166 kB)
 69. Bente Furu (PDF, 88 kB)
 70. Monika Lillevik (PDF, 132 kB)
 71. Øyvind Ravna (PDF, 173 kB)
 72. Renate Lillevik (PDF, 148 kB)
 73. Bjørn Slettvoll (PDF, 80 kB)
 74. Charles Pettersen (PDF, 84 kB)
 75. Jonny Reite (PDF, 128 kB)
 76. Tom Erling Mathisen (PDF, 92 kB)
 77. Robert Olsen (PDF, 86 kB)
 78. Politiske partier i Karasjok, ved AP gruppeleder Kjell Magne Grønli (PDF, 73 kB)