FEFO

Fiskeoppsyn på Finnmarkseiendommen

Det har blitt gjennomført et nytt fiskeoppsyn i samarbeid med Statens naturoppsyn.

I fiskeområdene POR53 - Halkavárri og POR54 Rávttošvuopmi/Stabbursdalen gjennomførte vi nylig nytt fiskeoppsyn i samarbeid med Statens naturoppsyn (SNO).

En tredjedel mangler fiskekort

På denne oppsynsrunden ble femten fiskere kontrollert for fiskekort, og av disse manglet fire fiskere fiskekort. På to oppsynsturer har dermed en tredjedel av de kontrollerte fiskerne manglet gyldig fiskekort. Disse vil bli anmeldt for brudd på grunneiers enerett til jakt og fiske.

Vi ser helst at ingen blir tatt uten fiskekort, men dette viser at det er nødvendig med fiskeoppsyn, sier leder for FeFos utmarksavdeling, Einar Asbjørnsen.

Her kontollerer SNOs representant at Dag Erik Bye har papirene i orden.


 

 

Gratis kort til finnmarkingene 

Bosatte i Finnmark fisker gratis og trenger ikke fiskekort, men oppfordres likevel til å registrere fiskedager og fangst. Dette gjør man ved å løse et gratis fiskekort for bosatte i Finnmark. 

- Vårt eget innlandsfiske er det vi vet minst om i dag. Ved å bruke gratiskortet for lokale fiskere bidrar du til å øke kunnskapen om dette, sier Asbjørnsen. 

Enkel rapportering 

- Det skal være enkelt å dra på fisketur på Finnmarkseiendommen. Med vår nye app, NatureIT, kan du aktivere og rapportere fisketurer med få tastetrykk mens du er i farta. Vi håper at dette skal bidra til at enda flere rapporterer fisket sitt på Finnmarkseiendommen, avslutter Asbjørnsen. 

Fiskekort til Finnmarkseiendommen finner du på www.natureit.no, og appen til aktivering og rapportering heter NatureIT.