FEFO

Følg elgjakta her

Sjekk elgfellingsstatus på Elgbørsen og se live-oppdatering fra elgjakta.

Innmeldte fellinger og vekt publiseres fortløpende. På Elgbørsen finner du også fellingene i hvert enkelt jaktfelt.

En mer skjematisk oversikt får du i Storviltrapporten. Her ser du tildelte kvoter og felte dyr på kommune-, delbestand- og jakttilbudsnivå.

Ønsker du flere detaljer, sjekk Storviltkartet for:

- Kart over jaktfelt med jaktfeltnavn
- Nedlastbare GPX-filer av alle jaktfelt
- Navn på jaktleder
- Kontaktinformasjon til jaktleder