FEFO

Gjenopptar elgjakta i Øvre Anárjohka nasjonalpark

Elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark gjenopptas i 2019 for alle fylkets jegere. Finnmarkingene får jakttilbudene først, deretter åpnes det tilbud om elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark (ØANP) for alle i Norge.

Totalt 12 jaktfelt tilbys i høst. Syv jaktfelt opprettes langs nasjonalparkens yttergrenser. Fem jaktfelt tilbys langt inne i nasjonalparken, der jaktlagene flys inn med helikopter. Jakttiden for elgjakt langs nasjonalparkens yttergrenser er fra 1. september til 15. oktober. For jakt som innebærer helikoptertransport av jaktlag, vil jakttiden være fra 13.-14. september til 24.-25. september.   

I første trekning er jakttilbudene forbeholdt jaktlag fra Finnmark. Ved andre utlysning og trekning blir jakttilbud åpnet for alle jaktlag i Norge.

Kommunens og fylkets innbyggere som har fått elgjakttilbud på andre deler av Finnmarkseiendommen, kan også søke på og få tildelt disse tilbudene på lik linje med personer bosatte utenfor Finnmark etter at første trekning av jakt er gjennomført.

- Hvert år står nærmere 100 jaktlag uten jakttilbud etter elgtrekninga. Storviltjakt er en rettighet for bosatte i Finnmark, og FeFo skal være en garantist for innbyggernes tilgang til jakt og fiske. Derfor gjør vi nå et forsøk på å få til en jakt i verneområdet som både kan redusere beitetrykket vinterstid og som er økonomisk bærekraftig,  sier styreleder Bente Haug i FeFo i en kommentar. - Gjennomføring og tilrettelegging skal skje med tydelig fokus på bærekraftighet og skånsom bruk av naturen i Øvre Anárjohka nasjonalpark, understreker Haug.

FeFo vil gjennomføre elgjakta i ØANP i tidsrommet 2019-2020. Jakta er budsjettert å gå i balanse, med en kostnadsramme på 800.000 kroner.

- Det tas forbehold om at minst 3 av 5 jakttilbud med helikoptertransport av jegere og utstyr blir tiltrådt innen 1. juni for at jakta skal bli gjennomført, avslutter Bente Haug.

Ved liten etterspørsel fra fylkets egne innbyggere inneværende år vil FeFo se på alternative former for å tilby denne jakta ut av fylket i 2020.

Forrige gang det ble gjennomført elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark var i 2015. Da ble det kun gjennomført jakt langs grensa av nasjonalparken.

For intervju:
Bente Haug
Styreleder i FeFo
Tlf. 932 12 528

Fant du det du søkte etter?