FEFO

Gjør felles front om Nordkapp

Nordkapp kommune og FeFo gjør felles front for å sikre inntekter og lokale ringvirkninger fra driften av Nordkapplatået. Partene er enige om å jobbe sammen for å finne løsninger som er til beste for begge.

Forhandlingsutvalget i Nordkapp og FeFo hadde sitt første møte denne uka. Målet er å finne løsninger for Nordkapplatået, som er de beste for begge parter. - Klikk for stort bildeForhandlingsutvalget i Nordkapp og FeFo hadde sitt første møte denne uka. Målet er å finne løsninger for Nordkapplatået, som er de beste for begge parter.

NORDKAPP: - Dette har i dag først og fremst handlet om sonderinger. Vi har hatt konstruktive samtaler med forhandlingsutvalget som kommunen har nedsatt, og opplever at det har vært et godt møte, sier Bente Haug, fungerende styreleder i FeFo.

Tirsdag møttes FeFo og forhandlingsutvalget til Nordkapp kommune for å diskutere mulige løsninger i saken om festeavgift og inntekter fra driften på Nordkapp. Bakgrunnen er at formannskapet i Nordkapp har vedtatt at kommunen ønsker å kjøpe platået, alternativt fremfeste Nordkapp fra FeFo.  I tillegg ble også andre alternativer diskutert.

 

Ingen løsninger avvist

Ordfører Kristina Hansen i Nordkapp sier at ingen løsninger er avvist av noen av partene.

- Vårt krav om kjøp står fast, men vi har sammen også diskutert andre muligheter. For Nordkapp kommune handler dette om råderett, mer innflytelse og større lokaleringvirkninger, som følge av at vi har Nordkapplatået i vår kommune, sier Kristina Hansen.

Også hun er fornøyd med sonderingsmøtet. I tillegg til å belyse ulike modeller som kan drøftes videre, har partene blitt enige om en fremdriftsplan. Neste møte finner sted etter sommerferien. 

 

God tid

Den gamle festeavtalen som selskapet ANS Nordkapp 1990 har for det kjente reiselivsmålet, går ut i 2018, og skal reforhandles. FeFo har i forkant varslet en stor økning i det som fram til nå har vært en beskjeden leie, mens vertskommunen ønsker større inntekter fra Nordkapp.

- Vi heier på Nordkapp, og ønsker at lokalsamfunnet skal ha gode ringvirkninger fra driften av Nordkapp-platået. Målet er å finne frem til løsninger som gagner både kommunen og FeFo og dermed innbyggerne. Vi har god tid, og vi tar den tiden vi trenger for å finne den beste løsningen, sier FeFo-direktør Jan Olli.

 

 

Kontakt:

Bente Haug, styreleder, tlf. 932 12 528

Kristina Hansen, ordfører i Nordkapp, tlf. 482 98 781

Jan Olli, direktør, tlf. 958 20 286

Fant du det du lette etter?