FEFO

Gratis juletre

Vi tildeler gratis juletrær på Finnmarkseiendommen.

Tilbudet gjelder for barnehager, kommuner, skoler, offentlige institusjoner og bygdelag. Vi viser hvor trærne kan felles.
Mottakere av juletrær må selv hugge ned og hente trær i barskogkommunene Alta, Karasjok, Porsanger og Sør-Varanger.

Kontaktpersoner:

  • Kate Persen i Sør-Varanger, Pasvik og Karasjok
  • Arnulf Losvar i Alta
  • Christina Bjørkli i Porsanger

Ring tlf: 78 95 50 00 eller skriv til oss: post@fefo.no

Kontakt

Arnulf Losvar
seniorkonsulent
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 908 34 372
Christina Bjørkli
utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960