FEFO

Høring om elgjakt

Si din mening om reglene for elgjakt på Finnmarkseiendommen.

Send dine innspill til høringen. 

Forrige høring om storviltjakt på Finnmarkseiendommen ble gjennomført i 2014. Nå er det på tide å rette søkelyset på reglene for elgjakt nok en gang. Bør det gjøres noen endringer? Eller er du fornøyd med elgjakta sånn den er?

- Vi skal forvalte elgen til beste for alle som bor i Finnmark, og da er det naturlig at finnmarkingene sjøl er med på å forme regelverket, sier utmarksforvalter Kristin Hornset.

I mars inviterte vi til innspillsmøter der elgjegere i Finnmark fikk komme med ris, ros og gode forslag til elgforvaltningen. Innspillene vi fikk på møtet, sammen med tilbakemeldinger fra lag og foreninger, enkeltjegere og administrasjonen ligger til grunn for høringen vi nå sender ut. 

- Om det blir endringer i reglene for elgjakt kommer an på tilbakemeldingene vi får. Her er DU med på å bestemme! Vi vet at elgjegerne er utrolig engasjert, og vi gleder oss til mange gode innspill, avslutter Hornset.

Høringen finner du her.

Høringsfristen er 24. september, og eventuelt nye regler trer i kraft fra 2023.

Har du spørsmål kan du sende epost til utmarksforvalter Kristin Hornset.