FEFO

Høring: sanksjoner elgjakt

Hva syns du er passende reaksjon for brudd på reglene om elgjakt? 

Les utkast til

Reglene for storviltjakt på Finnmarkseiendommen er del av kontrakten om elgjakt. Brudd på reglene om elgjakt kan medføre gebyr, utestengelse av hele eller deler av jaktlaget, erstatningskrav eller heving av kontrakt. Sanksjonsreglementet har vært delvis offentlig, men lite tilgjengelig. Nytt sanksjonsreglement skal utarbeides, og forslaget sendes på høring til berørte brukere. Vi ønsker at elgjegerne skal få si sin mening om sanksjonene. Tanken er at et reglement med god forankring blant jegerne gir forutsigbarhet, forståelse og rettferdig behandling.   

Innspill til sanksjonsregelverket sendes inn via dette skjemaet.

1. mars 2021 er frist for å gi innspill.

Kontakt

Kristin Hornset
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 480 43 124