FEFO

Husk å registrere sett elg

All elg som observeres eller skytes i løpet av jakta skal registreres som sett elg i appen Storvilt 

1. september starter elgjakta i Karasjok og Kautokeino. Vi minner om at all elg som observeres og/eller skytes i løpet av jakta skal registreres som sett elg. Observasjonene registreres i appen Storvilt eller på papirskjema.  

Hvordan fylle ut sett elg? 
Det er kun jaktleder som kan registrere sett elg i appen Storvilt. Vi gjør oppmerksom på endringene i sett elg-instruksen fra 2018:   

  • Fyll ut sett elg hver dag, også de jaktdagene dere ikke ser elg. Fyll gjerne ut papirskjemaet når dere er i felt og legg det inn i appen Storvilt når du kommer hjem.
  • Alle observasjoner av elg under jakt skal registreres. Dersom flere jegere ser samme elg så skal alle observasjonene registreres. Dersom en jeger ser samme dyr på ulike tidspunkter samme dag, regnes det som flere observasjoner.
  • Bare dyr som observeres under jaktutøvelse skal registreres. Ser du for eksempel et dyr fra bilen på vei til jakt skal ikke dyret registreres.
  • Dyr som skytes skal også registreres som sette dyr.
  • Hvis to lag er i samjakt skal sett elg registreres i det feltet dyrene ble sett. Husk å samordne registreringen mellom lagene som jakter sammen.
  • Jaktleder er ansvarlig for registrering av sett elg. Bare jaktleder har adgang til å fylle ut sett elg i appen Storvilt.

Appen Storvilt 
Ny og forbedret versjon av appen er nå tilgjengelig.  

Søk den opp i Google Play (Android) eller App Store (iOS) og last ned eller oppdater. Avinstaller den gamle appen før du laster ned den nye.       

Se instruksjonsvideo og les mer om hvordan du kommer i gang med appen

Elgtelefonen 
Under elgjakta er FeFos elgtelefon betjent hver dag klokken 10.00 - 15.30 og 20.00 - 21.00. Flytting, samjakt og tilleggsfelt behandles i ordinær kontortid.

Du finner svar på mange spørsmål i kontraktsdokumentene eller på våre elgsider.

Vest-Finnmark: 94 14 09 76
Øst-Finnmark: 94 83 66 28

 

Skitt jakt!