FEFO

Husk fiskekort

Tilreisende fiskere skal løse fiskekort på Finnmarkseiendommen

FeFo og Statens naturoppsyn fører oppsyn med innlandsfisket i Finnmark. På en oppsynstur som ble gjennomført for kort tid siden i Kárášjohka, manglet så mange som halvparten av de kontrollerte fiskerne kort. 

Leder for FeFos utmarksavdeling, Einar J. Asbjørnsen, gjør det klart at personer som blir kontrollert og ikke har fiskekort blir anmeldt for brudd på grunneiers enerett til jakt og fiske. 

- Sommeren er høytid for innlandsfiske og på Finnmarkseiendommen strømmer både lokale og tilreisende fiskere til fjellvann og vassdrag. Vi er avhengige av at alle løser fiskekort og rapporterer fangst for å få kunnskap om ressursbruken, sier Asbjørnsen. - Slik kunnskap danner selve grunnlaget for at vi kan forvalte innlandsfisket på en god måte. 

Alle tilreisende fiskere over 16 år må løse fiskekort. De mellom 16 og 20 kan registrere gratis ungdomskort, mens alle over 20 år betaler ordinær pris.  

Gratis kort til finnmarkingene 

Bosatte i Finnmark fisker gratis og trenger ikke fiskekort, men oppfordres likevel til å registrere fiskedager og fangst. Dette gjør man ved å løse et gratis fiskekort for bosatte i Finnmark. 

- Vårt eget innlandsfiske er det vi vet minst om i dag. Ved å bruke gratiskortet for lokale fiskere bidrar du til å øke kunnskapen om dette, sier Asbjørnsen. 

Enkel rapportering 

- Det skal være enkelt å dra på fisketur på Finnmarkseiendommen. Med vår nye app, NatureIT, kan du aktivere og rapportere fisketurer med få tastetrykk mens du er i farta. Vi håper at dette skal bidra til at enda flere rapporterer fisket sitt på Finnmarkseiendommen, avslutter Asbjørnsen. 

Fiskekort til Finnmarkseiendommen finner du på www.natureit.no, og appen til aktivering og rapportering heter NatureIT.