FEFO

Hvilke skogsbilveier er åpne?

Se siste status for veiene FeFo ivaretar.

Hver vår stenger FeFo skogsbilveiene vi har et spesielt ansvar for.

Årsaken er at vi vil spare dem for vårløsningen og sikre at de er mest mulig kjørbare for folk resten av sommerhalvåret.

For å raskest mulig kunne åpne veiene igjen, har vi tilknyttet oss lokalbefolkningen som jevnlig sjekker situasjonen og rapporterer til oss. Deretter legger vi fortløpende ut informasjon nedenfor.

Dette gjelder:

Alle skogsbilveger i Pasvik

Disse vil bli stengt med bom i løpet av helga 22. – 23. mai. Veiene åpnes når de er tørre og vi har sjekket at de er farbare. Dette gjør vi for å spare veiene i vårløsninga. Det vil gjelde alle vegene, også Grensefossveien som gir adgang til Grenseberget, Treriksrøysa og Grensefoss og Kjerringnesveien som gir adgang til Jordanfossen.

Anarjokveien i Karasjok

Her vil veien bli stengt med bom når veien fram til bommen blir farbar. Her oppfordrer vi også om at man begrenser kjøring fram til Gossjohka bru og videre mot bommen.

Nedenfor vil du kunne se en oversikt over veiene med status:

Grensefossveien - stengt

Starter ved den gamle grensestasjonen på Gjøkåsen. Veggen strekker seg til parkeringsplassen ved veis ende (Treriksrøysa).

Kjerringnesveien - stengt

Starter i krysset ved avkjøring til Noatun.

Grustaket Gjøkåsen - stengt
Starter på vestsiden av FV885 på Gjøkåsen.

Tommamoveien til Gjøkvassbu - stengt
Starter ved parkeringsplass på Gjøkåsen, (vis a vis Gjøkhotellet).

Sortbrysttjernveien - stengt
Starter ved parkeringsplassen der det er skiltet inn til nasjonalparken. Veien ble brøytet 26. mai i håp om å få den tidligere farbar.

Sametiveien – stengt
Starter like ved Øverli Osteri

Ellentjernveien - åpen fra 27.5

Avkjøring ved Øvre Pasvik Camping til Ellentjerntunet

Veståsveien - stengt
Innkjøring fra Strandkrysset

Føllvannsveien (Spurvenveien) – stengt
Starter ved parkeringsplassen like etter Hauge

Malbekkveien / Triangelen – stengt

(Sist oppdatert 28.5.2020)

Kontakt

Ragnhild Røsseland
Rådgiver
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 971 00 940