FEFO

Hvilket jaktfelt fikk du?

Sjekk trekningslista med jaktledere som får tildelt elgjaktfelt i 2021.

Fredag 7. mai følger spente elgjegere ulike trekningsarrangementer i Finnmark. Får man jakt eller ikke? Og i hvilket felt?

- For mange er elgjakta årets høydepunkt. Forventningene knyttet til første jaktdag i nytt jaktterreng kan ikke beskrives, det må oppleves, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Etter trekningen får 287 elgjaktlag tilbud om jaktfelt. 108 av disse fikk sin første- eller andre prioritet oppfylt. Dersom en i tillegg tar med andre- og tredjeprioritet er det 145 lag som kan være svært fornøyde.

151 av søkerlagene havnet på reservelista. Dette er 27 flere lag enn i fjor. For åtte år siden var reservelista rekordlang, med 216 jaktlag på reserveliste etter trekningen.

Per i dag er det to jaktfelt som er ledige; Sværholt og Stordalen i Lebesby. Flere jaktfelt kan bli ledige dersom jaktlag takker nei til tildelt elgjaktfelt. Jaktlagene øverst på reservelista har sjans til å få jaktfelt som ikke er tildelt eller som andre jaktlag takker nei til.

Se trekningslista for elgjakt i 2021 (PDF, 264 kB)

Av personvernhensyn publiseres kun navnet på jaktledere som har fått tildelt felt. Jaktledere på reservelista får tilsendt e-post med trekningsnummer.

Alle som får jakt aksepterer eller avslår jakttilbudet i Storviltportalen. Jakttilbudene sendes ut fra 10. mai. Jaktleder får varsel på SMS og epost når jakttilbudet er sendt ut.

FAKTA OM ÅRETS ELGJAKTSØKNADER

289 jakttilbud var utlyst i år. I tillegg kommer de to jaktfeltene avsatt til opplæringsjakt.

Samlet fellingskvote er på 945 dyr.

438 søkerlag oppfylte søknadsvilkårene. Dette er 21 flere enn i fjor, men langt færre enn noen år tilbake (488 søknader i 2013).

2351 jegere er registrert på søkerlagene. Dette er 100 flere jegere enn i fjor.

I gjennomsnitt er det 5,4 elgjegere per søkerlag. Gjennomsnittet har ligget på over 5 jegere per lag de siste årene. Til sammenligning var gjennomsnittet «bare» 4,6 jegere i 2013.

13 prosent av jegerne er kvinner, som er litt høyere enn i fjor.

Ett jaktlag hadde 101 prioriteringer på søknaden sin, mens et annet lag søkte på bare ett felt. 

Jaktfeltet som flest lag søkte på er felt 37-Báhkilvárri i Karasjok (171 søknader). Andre populære felt var:

  • 36-Suolggajohka i Karasjok (166 søknader)
  • 37-Sirbmá i Tana (169 søknader)
  • 6-Gollevárri i Tana (163 søknader)
  • 3-Nurki i Tana (162 søknader)