FEFO

Hvilket jaktfelt fikk du?

Se resultater fra elgtrekningen 2022

Fredag 6. mai har spente elgjegere fulgt trekningsarrangementer rundt om i hele Finnmark. Får man jakt eller ikke? Og i hvilket felt?

- For mange er elgjakta årets høydepunkt. Forventningene knyttet til første jaktdag i nytt jaktterreng kan ikke beskrives, det må oppleves, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Årets elgtrekning

Etter trekningen får 288 elgjaktlag tilbud om jaktfelt. 104 av disse har fått sin første- eller andre prioritet oppfylt. Dersom en i tillegg tar med tredje- og fjerdeprioritet er det 145 lag som kan være svært fornøyde.

Reservelista

Jaktledere på reservelista får tilsendt e-post med plasseringsnummer. Av personvernhensyn publiseres kun navnet på jaktledere som har fått tildelt felt.

155 av søkerlagene havnet på reservelista. Dette er 4 flere lag enn i fjor. Til sammenlikning var reservelista rekordlang for ni år siden, med hele 216 jaktlag på reserveliste etter trekningen.

Per i dag er det 5 jaktfelt som er ledige:

 • Felt 1 - Gulgo 2. periode (*) i Berlevåg
 • Felt 24 - Guohcoaivi (*) i Karasjok
 • Felt 5 - Lebesby (*) i Lebesby
 • Felt 1 - Langfjorddalen-Torskefjorddalen (*) i Gamvik
 • Felt 17 - Goškesvággi/Lille Molvik(*) i Tana 

Jaktlag som er høyest oppe på reservelista har gode sjanser til å få jaktfelt som ennå ikke er tildelt, eller som andre jaktlag takker nei til. Tilbud om ledige jaktfelt vil sendes ut til jaktlag på reservelista fra ca. 25. mai. Dersom det blir ledige felt i etterkant så vil disse tilbys gjenværende reserveliste ca. 20. juni.

Utsending av jakttilbud

Alle som får jakt aksepterer eller avslår jakttilbudet i Storviltportalen. Jakttilbudene sendes ut fra 9. mai. Jaktleder får varsel på SMS og epost når jakttilbudet er sendt ut.

Kontroll av ettersøkshunder

Før trekningen har FeFo og Finnmark Elghundklubb kontrollert ettersøkshunder som sto oppført på søknadene om elgjakt. Av 15 kontroller gjennomført i Karasjok, Kautokeino, Sør-Varanger og Tana ble det ikke avdekket avvik.

- At jaktlagene må ha hund på søknadstidspunktet er med på å holde antall søknader om elgjakt nede. Samtidig tror vi at kravet er med på å motivere flere til å trene og godkjenne sine jakthunder. Jo flere gode ettersøkshunder, jo bedre!, sier Kristin Hornset, utmarksforvalter i FeFo. Hun viser til at det er et lovfestet krav om ettersøkshund ved jakt på elg:

- Skadeskyting kan skje den beste, og da er en god ettersøksekvipasje det beste verktøyet for å spore opp og avlive det skadde dyret så raskt som mulig. Dette handler rett og slett om human jakt, forklarer Hornset.

Feltkontrollørkurs

FeFo arrangerer kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt i Kautokeino 18. og 19. mai, Alta 20. mai og Varangerbotn 21. mai. Kurset arrangeres i samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt og Mattilsynet. Hensikten med kurset er å utdanne feltkontrollører som har formell kompetanse til å godkjenne slakt for salg. Les mer om kurset og meld deg på her.

Fakta om årets elgjaktsøknader

 • 293 jakttilbud var utlyst i år. I tillegg kommer de to jaktfeltene avsatt til opplæringsjakt.
 • 443 søkerlag oppfylte søknadsvilkårene. Dette er 5 flere enn i fjor, men langt færre enn noen år tilbake (488 søknader i 2013).
 • 2295 jegere er registrert på søkerlagene. Dette er 56 færre jegere enn i fjor.
 • I gjennomsnitt er det 5,2 elgjegere per søkerlag. Gjennomsnittet har ligget på over 5 jegere per lag de siste årene. Til sammenligning var gjennomsnittet «bare» 4,6 jegere i 2013.
 • 13 prosent av jegerne er kvinner, noe som er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet der 8,4 prosent av elgjegerne er kvinner.
 • Ett jaktlag hadde 127 prioriteringer på søknaden sin, mens et annet lag søkte på bare ett felt.
 • Jaktfeltet som flest lag søkte på var felt 5 - Valjohka i Karasjok (203 søknader). Andre populære felt var:
  • Felt 7 - Sávkadas i Karasjok (179 søknader)
  • Felt 39 - Levsse i Tana (174 søknader)
  • Felt 35 - Lákšjohka i Tana (163 søknader)
  • Felt 6 - Gollevárri i Tana (161 søknader)

Se kart over alle jaktfelt.

Kontakt

Anders Aarthun Ims
utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667