FEFO

Jaktkortsalget på Finnmarkseiendommen har åpnet

Bosatte utenfor Finnmark kan fra 1. august kjøpe jaktkort for småviltjakta. Et begrenset antall dagskort er lagt ut for hvert jaktfelt. Kortsalget skjer på natureit.no. 

Ut fra bestandssituasjon vil vi vurdere å legge ut flere jaktkort etter at taksering er gjennomført. Statusrapport kommer rundt 1. september.https://www.fefo.no/jakt/smavilt/

Kontakt

Christina Bjørkli
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 468 44 960