FEFO

Ka ska vi leve av?

FeFo-konferansen Nanne / Styrk 3. og 4. februar 2021 blir heldigital.

- Vi kunne valgt å utsette konferansen mens alle venter på vaksinen, men vi har lyst til å utforske muligheten for hva som kan gjøres digitalt. Kanskje kan nettopp denne møteformen brukes mer i andre deler av vår forvaltning. Derfor blir konferansen heldigital, sier leder for kommunikasjon og samfunnskontakt i FeFo, Robert Greiner.

Ønsker debatt
Nanne / Styrk 2021 spør: Ka ska vi leve av?

- Naturen på Finnmarkseiendommen er rik, sårbar, allsidig og har mange ulike brukere – alt fra reindrift til bønder, jegere, fiskere, sankere, reiseliv, eiendomsutviklere og turfolk. Hva skal FeFo gjøre dersom noen ønsker å lage nye arbeidsplasser av naturen? Vi ønsker en debatt om hvordan naturen kan gi flere bærekraftige arbeidsplasser uten at det går utover rettigheter og eksisterende arbeidsplasser, sier Greiner.

Bakgrunnen ligger i FeFo sin strategi.

- Den sier at vi skal ha fokus på økologisk, samfunnsmessig og økonomisk bærekraft i et langsiktig perspektiv, til beste for innbyggerne i Finnmark og særlig som grunnlag for samisk kultur, reindrift, utmarksbruk, næringsutøvelse og samfunnsliv. Samtidig heter det at naturen skal forvaltes slik at den gir positive ringvirkninger og sikrer et godt næringsgrunnlag i Finnmark. Vi skal legge til rette for utvikling som skaper attraktive og levedyktige samfunn i Finnmark, herunder også samiske samfunn. Her er det mange ulike interesser. Derfor trenger vi en debatt, sier Greiner.

Victor Norman deltar
Leder for regjeringens demografiutvalg, Victor Norman, blir blant deltakerne. Nylig la han frem flere forslag for på sikre bosetting i distriktene.

- I tillegg samler vi stemmer for å kunne diskutere utfra de største arealbrukerne sitt perspektiv, som reindrift og jordbruk – men også de som jobber med eiendomsutvikling. Deriblant direktør Anders Oskal fra Internasjonalt reindriftssenter, fylkesleder Lise Kaldahl Skreddernes fra Finnmark Bondelag, Kenneth Stålsett fra Sør-Varanger Utvikling og eiendomsutvikler Tore Wæraas.

Et toppmøte mellom alle de samiske ordførerne blir det også.

- Vi samler også sametingspolitikerne Silje Muotka, Ronny Wilhelmsen, Cecilie Hansen og Toril Kåven Bakken ta samtalen seg imellom om hvordan naturen kan gi flere bærekraftige arbeidsplasser, avslutter Greiner.

Flere konferansebidragsytere vil bli offentliggjort frem mot 3. og 4. februar 2021 når konferansen overføres digitalt.

Konferansen går fra lunsj til lunsj og er gratis å følge via nett.

Nanne er det samiske ordet for styrk, og er en konferanse som FeFo arrangerer for 2. gang. 

Kontakt

Robert Greiner
Leder kommunikasjon og samfunnskontakt - Lakselv
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 911 39 673