FEFO

Klar for elgtrekning?

Fredag 7. mai offentliggjøres trekningslista for elgjakta på Finnmarkseiendommen.

- Stadig flere ønsker å jakte elg på Finnmarkseiendommen. For meg og mange andre er elgjakta årets høydepunkt. Jakta byr på flotte opplevelser, samhold og kortreist viltkjøtt. I fjor ble det faktisk tatt ut 102 tonn elgkjøtt på Finnmarkseiendommen, sier leder for utmarksavdelingen i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Lokale brukerforeninger har fått tilbud om å lage trekningsarrangement digitalt eller ved bruk av nærradio.

– Lokal kunngjøring av hvem som har fått hvilke jaktfelt har lange tradisjoner i Finnmark, og det er liten tvil om at arrangementene skaper god stemning blant jegerne, sier Asbjørnsen.

Av personvernhensyn publiserer vi kun navnet på jaktledere som har fått tildelt felt. Jaktledere på reservelista får tilsendt e-post med informasjon om plassering på reservelista.

Slik blir trekningsdagen:

Fra klokken 18.00 - Lokale arrangører opplyser om trekningsresultat for jaktlag fra egen kommune

Fra klokken 19.00 - Lokale arrangører opplyser om trekningsresultat for jaktlag utenfor egen kommune

Klokken 20.00 - Trekningsliste med jaktledere fordelt på jaktfelt legges ut på fefo.no

Alle som får jakt skal akseptere eller avslå jakttilbudet i Storviltportalen.

Jakttilbudene sendes ut fortløpende fra 10. mai. Jaktleder får SMS og e-post med innloggingsinformasjon når jakttilbudet er sendt ut.

- Vi ønsker alle elgjegere lykke til med trekningen neste fredag og håper flest mulig kommer seg ut på jakt, avslutter Asbjørnsen.

FAKTA OM ÅRETS ELGJAKTSØKNADER

289 jakttilbud var utlyst i år. I tillegg kommer de to jaktfeltene avsatt til opplæringsjakt.

438 søkerlag oppfylte søknadsvilkårene. Dette er 21 flere enn i fjor, men langt færre enn noen år tilbake (488 søknader i 2013).

2351 jegere er registrert på søkerlagene. Dette er 100 flere jegere enn i fjor.

I gjennomsnitt er det 5,4 elgjegere per søkerlag. Gjennomsnittet har ligget på over 5 jegere per lag de siste årene. Til sammenligning var gjennomsnittet «bare» 4,6 jegere i 2013.

13 prosent av jegerne er kvinner, som er litt høyere enn i fjor.

Mange lag har søkt på mange jaktfelt. Ett jaktlag hadde hele 101 prioriteringer på søknaden sin, mens et annet lag søkte på bare ett felt. Jaktfeltet som flest lag har søkt på er felt 37-Báhkilvárri i Karasjok (171 søknader). Andre populære felt var 36-Suolggajohka i Karasjok (166 søknader) og feltene 37-Sirbmá, 6-Gollevárri og 3-Nurki i Tana (hhv. 169, 163 og 162 søknader).

Kontakt

Anders Aarthun Ims
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 977 64 667