FEFO

Klart for årets høydepunkt

Fra 26. mars kan du søke om elgjakt.

Finnmarkseiendommen, med et jaktterreng på omtrent ti prosent av Norges areal, ligger og venter.

- For mange er elgjakta årets definitive høydepunkt. Forventningene knyttet til første jaktdag i nytt jaktterreng kan ikke beskrives, det må oppleves, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen.

Slik går du frem
Første steg for å komme seg på jakt vil for de fleste være å sende inn søknad om jakt. 
Som vanlig søker du elgjakt på www.inatur.no.  Endringer kan gjøres inntil søknadsfristen 22. april.

- Hvem som helst kan ikke søke. Mer enn halvparten av jaktlaget samt jaktleder må være bosatt i Finnmark. Jaktlag utenfra Finnmark gis først adgang til elgjakt dersom det er ledige jaktfelt igjen etter reservetildeling, fortsetter Asbjørnsen. 

Selve elgtrekninga skjer fredag 7. mai. 

Trekningsresultatet kunngjøres først lokalt
Som tidligere vil lokale foreninger publisere resultatet først, fra klokka 18.

- Lokal kunngjøring av hvem som har fått hvilke jaktfelt har lange tradisjoner i Finnmark og arrangementene skaper god stemning blant de håpefulle. Korona-situasjonen gir utfordringer med å samles, men flere foreninger tok dette på strak arm i fjor og arrangerte digitale arrangement. Det regner vi med at foreningene vil gjøre i år også, avslutter Asbjørnsen.   

Vi legger ut trekningsresultatene på våre hjemmesider 7. mai klokka 22.

Husk at: 

  • Utenbygds jaktlag kan ikke søke på innenbygds jaktfelt («stjernefelt»).
  • Medlemmer av jaktlag som takker nei til et jakttilbud etter ordinær tildeling ikke kan meldes inn på annet jaktlag før 15. jaktdag (evt. fra 8. jaktdag ved innmelding på jaktlag i to-periode-felt).
  • Jaktlaget skal dokumentere godkjent ettersøksekvipasje på søknadstidspunktet. Det vil ikke bli gitt dispensasjon fra dette kravet. 
  • Det blir ikke elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark i år.

Praktisk informasjon om elgjakt finner du på www.fefo.no

Kontakt

Einar Johannes Asbjørnsen
Leder utmark
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 482 04 187