FEFO

Kortsalgsportalen tilbake i drift

Nå er det mulig å kjøpe jaktkort igjen

NatureIT, tjenesten for jaktkortsalg, fungerer igjen etter å ha vært ute av drift i en periode.

Feilen skyldtes et sikkerhetsproblem hos Brønnøysundregisteret, som igjen hindret vår kontroll mot jegerregisteret.