FEFO

Kurs i feltkontroll av hjorteviltkjøtt

Meld deg på kurs i Kautokeino, Alta eller Varangerbotn, og bli feltkontrollør som kan godkjenne slakt for salg.

I samarbeid med Skogbrukets kursinstitutt og Mattilsynet arrangerer vi feltkontrollørkurs:

Målet med kurset er å utdanne feltkontrollører som har formell kompetanse til å godkjenne slakt for salg. Les mer om kurset og meld deg på her. (PDF, 216 kB)

Det er plass til minst 20 deltakere på hvert kurs. Egenandelen er på 1750 kroner og faktureres etter kurset. FeFo dekker resten av kursutgiftene. Kursavgiften inkluderer mat og kursmateriell.

Storviltjegere med minst fem års erfaring og slakteerfaring fra minst 20 storvilt får utstedt kursbevis.

Kontakt

Kristin Hornset
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 480 43 124