FEFO

Mange innspill om småviltjakta

Over 20 skriftlige innspill og mer enn 1600 svar på nettundersøkelsen var kommet inn da høringsfristen om endringer i småviltjakta i Finnmark gikk ut.

NYHET: I midten av februar inviterte FeFo til høring om endringer i småviltjakta i Finnmark. Siden da har det vært avholdt folkemøter sju steder i fylket, det har vært webinar om jakthøringen, og det har vært mulig å komme med innspill på en nettundersøkelse. I tillegg har det vært mulig å komme med skriftlige innspill.

Omfattende høring

«Det har vært viktig for oss at så mange som mulig har fått sjansen til å komme med sine meninger om hvordan den framtidige småviltjakta på Finnmarkseiendommen skal være. Derfor har vi gjennomført den hittil mest omfattende høringsrunden i FeFos historie, hvor vi har tatt i bruk nye kanaler og virkemidler», sier leder for utmarksavdelingen, Einar J. Asbjørnsen.

15. april ved midnatt gikk fristen for å komme med høringsuttalelser om den framtidige småviltjakta i Finnmark, ut. FeFo har mottatt over 20 skriftlige innspill.

I tillegg har 1619 besvart spørreundersøkelsen på nett, mens webinaret har hatt mer enn 2000 visninger. Dette er første gang FeFo arrangerer webinar i tilknytning til en høring.

Engasjerte jegere

«Og vi møtte engasjerte jegere med konstruktive innspill på folkemøtene i Breivikbotn, Kautokeino, Alta, Havøysund, Porsanger, Tana og Kirkenes», framholder Asbjørnsen.

Nå starter arbeidet med å systematisere innspillene. Alle som har ønsket det, har hatt mulighet til å komme med sine synspunkter. FeFo har hatt 13 konkrete spørsmål om endringer i jakta, som deltakerne har blitt bedt om å si sin mening om.

Framtidas småviltforvaltning

Spørsmålene har blant annet tatt for seg jakttrykk, regulering av fylkets lokale innbyggeres tilgang til det enkelte jaktfelt, sesongkvoter per viltart, trekning av dagskort, vårjakt på ender, om salg av jaktkort skal utsettes til etter rypetakseringen og om det skal innføres restriksjoner for bruk av løs hund under småviltjakt i særlig utsatte reinbeiteområder.

«Høringsinnspill og besvarelser i spørreundersøkelsen vil, sammen med innspill fra folkemøtene, være viktig bidrag for FeFo i utformingen av fremtidig småviltforvaltning på Norges viktigste rypeeiendom. Nye retningslinjer for småviltjakta vil vedtas av styret i Finnmarkseiendommen i juni», sier Einar J. Asbjørnsen.

Fant du det du lette etter?