FEFO

Middels laksesesong

2018 ligger an til å bli et middels år for lakseelvene i Finnmark. Lite nedbør og høy temperatur har gitt dårligere fiske i mange elver, men det finnes unntak.

Laksefiskere ved Brukulpen i Repparfjordelva. - Klikk for stort bildeLaksefiskere ved Brukulpen i Repparfjordelva. Eirik Palm

LAKSEFISKE: En gjennomgang av innrapporterte fangster i FeFo-elvene en drøy uke før laksefisket avsluttes, bekrefter mistanken om årets sesong. Generelt er antallet innmeldte laks fanget i elvene lavere enn tidligere år. Fangstene varierer, og enkelte av elvene har hatt en økning fra tidligere år. Samtidig har vi vært gjenom et tiår med mange svært gode sesonger og nye rekorder i flere av elvene.

- Skal vi bruke ostehøvelen, vil jeg si et middels år i Finnmark. Jeg har ikke fått noen signaler om at det har vært lite laks i elvene, men det har vært høy temperatur og lite vann, og noen elver har også vært stengte i perioder, sier FeFos utmarksforvalter Steinar Normann Christensen.

 

Steinar Normann Christensen - Klikk for stort bildeSteinar Normann Christensen

Laksetrapp gir økning

2018 ser ut til å bli et nytt rekordår for Bergebyelva. Elva har i antall fanget fisk passert snittet for de siste ti årene, og får med 2018 fangstrekord for fjerde året på rad.

Vi kan anta at vi her ser noe av mekanksmen som vi tidligere har sett i Vestre Jakobselv: Det har begynt å slå til i områdene over laksetrappa, hvor det har vært et stort, uutnyttet potensial som er tatt i bruk, og nå gir det effekt.

- Overlevelsen i sjøen er lik, så det er nok produksjonen av smolt i elva som har økt, sier Christensen om Bergebyelva.

 

 

Variasjoner

Sammenlikner vi med fangsttall de siste ti årene, går Laggo, Lakselva, Repparfjordelva og Stabburselvamot en sesong under middels, mens Skallelva ligger under tiårssnittet. Sandfjordelva i Gamvik og Syltefjordelva får et middels år, men det er tatt veldig mye smålaks i sistnevnte i forhold til de to foregående årene. Også Veidneselva, som var stengt i to uker i slutten av juli og begynnelsen av august, får et år under middels.

Det er med andre ord store variasjoner. Samtidig kan bildet endre seg noe dersom det er mange fiskere som ikke har rapportert inn fangster. Den endelige fasiten foreligger i oktober.

- Det er ikke et dårlig år, kanskje heller tilbake til normalen. Så er det samtidig slik at fangst ikke nødvendigvis gir et bilde av fiskebestanden i elvene. Det er observert mye laks i mange elver, sier Christensen.

 

Mye observert fisk

Et eksempel på det siste er Vestre Jakobselv, den største av FeFo-elvene. Her ser fangsttallet ut til å havne betydelig under tiårssnittet. Samtidig var det til og med 20. august gått drøyt 4.700 fisk gjennom telleren i den første fossen. Det er kun de fire siste årene at det er gått mer fisk igjennom telleverket her.

- Det er flere som sier det er bra med fisk i elva, men at den ikke tar. Vanntemperaturen i Vestre Jakobselv er målt til over 22 i sommer og den har vært over 18 i tre uker, sier utmarksforvalteren.

Også i Børselva er det beskjedne fangster. Samtidig er det observert svært mye laks her.

I tillegg har FeFo sponset ekstra penger til dykketelling i Grense Jakobselv, for å få en formening om laksetallet i elva. Elva har vært stengt i perioder i sommer.

Generelt er det betydelig mindre storlaks og mellomlaks i år.

Få meldinger om pukkellaks

Det var i fjor knyttet stor spenning til pukkellaksen i elvene. Utmarksavdelingen har fått få meldinger om pukkellaks, og inntrykket er at det er betydelig færre enn i fjor.

I Vesterelva hvor det er satt opp felle, er det fanget 11 pukkellaks.I tillegg er det fanget to pukkellaks på øversiden av fella.

- Ellers har vi ikke hørt noe om pukkellaks i Finnmark i år. Vi var jo veldig spente på pukkellaksen fordi antall rapporterte pukkellaks i 2016 var like stort som året før. Det ser ut for at partallsgenerasjonene ikke klarer seg like godt som oddetallsgenerasjonene – heldigvis. Men derfor er vi nå spent på 2019, sier Christensen.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt:
Steinar Normann Christensen,utmarksforvalter, mob. 905 03 329

Eirik Palm, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, mob. 976 19 594

Fant du det du lette etter?