FEFO

Nanne / Styrk 2021: Ka ska vi leve av?

3. og 4. februar 2021 spør vi om naturen kan gi flere bærekraftige arbeidsplasser i Finnmark. Følg konferansen på nett.

ONSDAG 3. FEBRUAR kl. 12.00 - 15.00
 

Følg konferansen på YouTube og Facebook:

- Onsdag 3. februar kl. 12.00 Nanne / Styrk NORSK DAG 1 
- Onsdag 3. februar kl. 12.00 Nanne/ Styrk  SAMISK DAG 
- Torsdag 4. februar  kl. 09.00  Nanne/ Styrk NORSK DAG 2 
- Torsdag 4. februar  kl. 09.00 Nanne/ Styrk SAMISK DAG 2

Nettstream på Facebook:

Kl. 12.00 – Åpning ved statsminister Erna Solberg og sametingspresident Aili Keskitalo

Kl. 12.05 – Kulturelt innslag: Linda Tangen, poet

Kl. 12.10 – Styreleder Kurt Pasvikbamsen Wikan i FeFo ønsker velkommen

Kl. 12.15 – Hva gir skaperlyst og blilyst?

 • Tor Erik Somby, gründer Tundra Drone i Kautokeino
 • Alf Emil Paulsen, gründer bryggeriet Juga i Lakselv
 • Caroline Haukeland, gründer Polar Algae i Hammerfest

Kl. 12.45 – Ordførertoppmøte: Hva trenger kommunene for å skape flere bærekraftige arbeidsplasser?

 • Svein-Atle Somby, ordfører Karasjok
 • Hans Isak Olsen, ordfører i Kautokeino
 • Aina Borch, ordfører i Porsanger
 • Helga Pedersen, ordfører i Tana
 • Knut-Inge Store, ordfører Nesseby

Kl. 13.15 – Hvordan kan fylkeskommunen bidra til å skape flere bærekraftige arbeidsplasser?

 • Anne Toril Eriksen Balto, nestleder fylkesrådet for Troms og Finnmark

Kl. 13.30 – Den samiske utfordringen: arbeidsplasser

 • Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys

Kl. 13.45 – Hvordan kan Sametinget bidra til flere bærekraftige arbeidsplasser av naturen?

 • Silje Karine Muotka, Norske Samers Riksforbund
 • Ronny Wilhelmsen, Bargiidbellodat – Arbeiderpartiet
 • Cecilie Hansen, Senterpartiet
 • Toril Bakken Kåven, Nordkalottfolket

Kl. 14.15 – Hva trenger de som bruker naturen for å skape arbeidsplasser?

 • Anders Oskal, direktør ved Internasjonalt reindriftssenteret (ICR)
 • Lise Kaldahl Skreddernes, leder i Finnmark Bondelag
 • Kenneth Stålseth, leder av Sør-Varanger utvikling
 • Tore Wæraas, eiendomsutvikler
 • Molleš Piera / Per E. Johnsen, dreng ved Mollisjok Lodge

Kl. 14.45 – Oppsummering og spørsmål fra seerne

 • Jan Olli, direktør i FeFo

Kl. 15.00 – Slutt dag 1
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TORSDAG 4. FEBRUAR kl. 09.00 - 12.00

Følg konferansen på YouTube:

- Onsdag 3. februar kl. 12.00 Nanne / Styrk NORSK DAG 1 
- Onsdag 3. februar kl. 12.00 Nanne/ Styrk  SAMISK DAG 
- Torsdag 4. februar  kl. 09.00  Nanne/ Styrk NORSK DAG 2 
- Torsdag 4. februar  kl. 09.00 Nanne/ Styrk SAMISK DAG 2​​​​​​​
​​​​​​​
Kl. 09.00 – Demografiens (u)muligheter

 • Victor D. Norman, leder for regjeringens demografiutvalg

Kl. 09.30  – Verdien av reinkjøtt

 • Are Smuk Figved, administrerende direktør Finnmark Rein

Kl. 10.00  – Naturbasert bærekraftig reiseliv: utopi eller reelle muligheter

 • Britt Kramvig, professor ved Institutt for reiseliv og nordlige studier ved UiT

Kl. 10.30  – Hvordan kan FeFo ivareta vertskapsrollen for å bidra til bærekraftig utvikling? FeFo som del av reiselivs- og besøksnæringen?

 • Solveig Ballo og Antje Schlecht, daglig leder og bedriftsrådgiver/prosjektleder i Sápmi Næringshage

Kl. 11.00  – Forsvarets rolle som stor aktør i naturen i Finnmark: Hvordan skape et godt samarbeid?

 • Eirik Kristoffersen, forsvarssjef

Kl. 11.20 – Slik er Alaska-modellen som sikrer urbefolkningen laks, selsuppe og annen tradisjonsmat i møte med helsevesenet

 • Amy Foote, kjøkkensjef for Alaska Native Medical Center

Kl. 11.50 – Oppsummering og eventuelle spørsmål fra publikum ved direktør Jan Olli

Kl. 12.00 – Slutt