FEFO

Natur i endring

Hva skjer når skogen dør av insektangrep som følge av klimaendringer? Det skal vi forsøke å gi svar på under klimakonferansen i Alta 23. - 24. oktober 2018.

Bjørkemåler - Klikk for stort bilde Jon Aars

NATUR I ENDRING: Vi er vitne til en av de største endringene i økosystemet på hundre år. Om lag 10.000 kvadratkilometer løvskog er angrepet av lauvmakk på Nordkalotten, og vi ser skogdød over hele den nordlige halvkulen.

Hva betyr egentlig dette for mennesker, dyr og vegetasjon? For bosetting og trivsel? For nye vekster? For rypa og elgen?

Kan vi gjøre noe? Bør vi gjøre noe?

Og hvilke muligheter er det som åpner seg?

Det skal vi forsøke å finne svar på den 23. og 24. oktober. Vi har samlet noen av landets fremste eksperter. Velkommen!

Her melder du deg på Natur i endring

 

Død skog i Repparfjorddalen etter lauvmakkangrep. - Klikk for stort bilde Eirik Palm

 

Alt om konferansen

Program

Program - Natur i endring

(med forbehold om endringer)

 

23. oktober

11.30     Lunsj

12.30     Velkommen til Alta                                                           Monica Nielsen, ordfører i Alta

12.33     Velkommen til konferanse                                               Jan Olli, direktør i FeFo

12.40     Norge forandrer seg raskt                                               Atle Hamar, statssekretær KMD

13.00     Når naturen endrer seg                                                   WWF

13.30     Dette har du i vente – et langtidsvarsel                        Ole Einar Tveito, Meteorologisk institutt

13.50     Det store bildet                                                                  Jan-Gunnar Winther, dir. for hav og Arktis

 

14.15 Pause

 

14.30     Skogdødaren – om lauvmakk                                           Jane Jepsen, NINA

14.55     Hva skjer når skogen dør?                                                Rolf Anker Ims, UiT/UiO

15.20     Skal vi redefinere skogen i Norge?                                  Gunhild Sørgård m.fl., NIBIO

 

15.55     Pause

 

15.55     Flere skredfarlige områder i framtida                             Anders Bjordal, NVE

16.15     Gamechanger for byplanlegging                                     Hallgeir Strifeldt, Alta kommune

16.35     Oppsummering, diskusjon + cliffhanger                                       

17.00     Slutt dag 1

 

19.00     Middag

 

24. oktober

09.00     Takk for i går - motivasjon for dagen i dag                     Roger Finjord            

09.15     Plant i vei - eller vent i 100 år?                                          Tor Håvard Sund/Helge Molvig

09.40     Det grønne skiftet – skogens betydning                          Kåre Gunnar Fløystad, Miljøstiftelsen Zero

10.15     Betydningen for samisk kultur                                         Gunn Britt Retter, Sami Concil

 

10.35     Pause

 

10.50     Forsvinner ressursene, eller kommer det nye?               Ivar Ekanger, avd.dir. i LMD

11.10     Kan vi få næring av død skog?                                            Kristin Syverud, RISE PFI   

11.30     Hva gjør vi nå? Paneldebatt                                                Debattleder: Eirik Palm

11.50     Oppsummering og vel hjem                                                Jan Olli, direktør i FeFo

12.00     Lunsj og hjemreise

 

Konferansier: Roger Finjord

 

Påmelding

Bjørkemåler - Klikk for stort bilde Velkommen til spennende og lærerik konferanse i Alta 23. og 24. oktober 2018.

PRISER (konferanse m/lunsj to dager)

Early bird m/treretters middag          kr. 2.250,-
Early bird u/middag                          kr. 1.500,-

Konferanse m/treretters middag       kr. 2.750,-
Konferanse u/middag                       kr. 2.000,-

Student m/treretters middag             kr.   750,-
Student u/middag                             kr.   300,-

NB!
Early bird-tilbudet gjelder til og med 31. juli.
For deltakere med studentpris: Husk gyldig studentbevis ved registrering før konferansestart.

 

 

Her kan du melde deg på konferansen Natur i endring

Påmeldte

Død skog i Repparfjorddalen etter lauvmakkangrep. - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Påmeldingslisten oppdateres jevnlig:

Jan Henrik Hætta
Erik
Kate Persen
Jan Olli
Eirik Palm
Du møter

Om foredragsholderne under Natur i endring:

 

Atle Hamar, statssekretær - Klikk for stort bilde Atle Hamar (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet. Har blant annet bakgrunn fra Samferdselsdepartementet og Justis- og politidepartementet. @Alte63

 

 

 

 

Anders Bjordal - Klikk for stort bilde Anders Bjordal, senioringeniør i NVE med spisskompetanse på prosjektering på sikringstiltak mot flom og erosjon ved bruk av hydrologi og hydrauliske datamodeller som grunnlag. Har de siste årene jobbet mye med prosjektering av rassikringsanlegg.

 

 

 

 

Gunnhild Søgaard - Klikk for stort bilde Gunhild Søgaard, avdelingsleder for avdeling Skog og klima i NIBIO. Har blant annet doktorgrad med tema klimatilpasning hos gran, og har de senere årene arbeidet med klimatiltak i skogbruket, og samt data til Norges klimaregnskap til FN.

 

 

 

Gunn-Britt Retter - Klikk for stort bilde Gunn-Britt Retter, jobber som leder i arktisk miljøavdeling i Samerådet, samarbeidsorganet for Finland, Norge, Sverige og Russland. Parlamentarisk nestleder i Norske Samers Riksforbund (NSR) med bakgrunn som politiker i Sametinget i flere perioder. @gunn_beretter

 

 

 

 

Hallgeir Strifeldt, fagansvarlig for arealplan i Alta kommune. @nessing

Helge Molvig - Klikk for stort bilde Helge Molvig, fylkesskogmester hos fylkesmannen i Finnmark. @MolvigHelge

 

 

 

 

 

Ivar Ekanger - Klikk for stort bilde Ivar Ekanger, avdelingsdirektør i Landbruks- og matdepartementet.

 

 

 

 

Jan-Gunnar Winther - Klikk for stort bilde Jan-Gunnar Winther, direktør ved Senter for hav og Arktis hos Nofima og fagdirektør ved Norsk Polarinstitutt. Direktør i Norsk polarinstitutt fra til 2017.

 

 

 

 

 

Jan Olli - Klikk for stort bilde Jan Olli, direktør i FeFo med doktorgrad fra Norges landbrukshøgskole. @JanJOlli

 

 

 

 

 

 

Jane Jepsen - Klikk for stort bilde Jane Uhd Jepsen, økolog med ekspertise på nordlige populasjoner og økosystemer. Spesialist på bjørkemålere og effekter av insektutbrudd på skogøkosystemer.

 

 

 

 

 

Kristin Syverud - Klikk for stort bilde Kristin Syverud, seniorforsker ved forskningsinstituttet RISE PFI i Trondheim med nanocellulose som spesialfelt. @KristinSyverud

 

 

 

Kåre-Gunnar Fløystad - Klikk for stort bilde Kåre Gunnar Fløystad, fagsjef i miljøstiftelsen ZERO med bred kompetanse om klimaløsninger. I ZERO har han jobbet mye med temaene industri, bioøkonomi og transport. Har bakgrunn fra Innovasjon Norge, og mastergrad i fornybar energi fra NMBU. @kgfloystad

 

 

 

 

Ole Einar Tveito - Klikk for stort bilde Ole Einar Tveito, seniorforsker ved Meteorologisk institutt, jobber med statistisk analyse innen klimatologi. Har bred kontakt og samarbeid med forskningsmiljø i økologi, landbruk, skogbruk og hydrologi. Deltar i en rekke europeiske og nasjonale forskningsprosjekt, deriblant COAT. @OleTveito

 

 

 

Roger Finjord - Klikk for stort bilde Roger Finjord, daglig leder i Finnmark fotballkrets. Coach, inspirator, foredragsholder, og tidligere landslagstrener. @RogerFinjord

 

 

 

Rolf Anker Ims - Klikk for stort bilde Rolf Anker Ims, professor i økologi ved UiT – Norges arktiske universitet, og leder av COAT (Klimaøkologisk observasjonssystem for arktisk tundra).

 

 

 

 

Tor Håvard Sund - Klikk for stort bilde Tor Håvard Sund, daglig leder i Finnmark skogselskap og skogbrukssjef i Finnmark og Kvænangen.

 

Nyheter om klimakonferansen
Overnatting

Vi har reservert rom på Scandic Hotel Alta for konferansedeltakere. Avtalt pris er kr. 1.313,-. (22. - 23. okt.) og kr. 1.436,- (23. - 24. okt.).

 

 

Kontaktinformasjon:

 

scandic alta - Klikk for stort bilde Scandic Hotel Alta

Telefon: 78 48 27 00

Adresse: Løkkeveien 61, 9509 Alta

 

 

Har du avtale med Thon Hotels, ligger Thon Hotel Alta drøye hundre meter unna konferansehotellet.

thon-hotel-alta-fasade - Klikk for stort bilde Thon Hotel Alta

Telefon: 78 49 40 00

Adresse: Labyrinten 6, 9509 Alta

 

 

 

Reise til og fra Alta
Kveldens middag

Illustrasjonsbilde, MyArcticKitchen - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde, MyArcticKitchen

Velkommen til hyggelig middag etter konferansens første dag.

Vi samles i restauranten for å fortsette hyggelige samtaler med gamle og nye venner. Kveldens meny er en tre retters, og det serveres velkomstdrikke og to enheter med eller uten alkohol til maten.

Her blir det også et kåseri/foredrag og levende musikk.

Ved spørsmål, kontakt oss gjerne.

 

Om arrangørene


FeFo bred farge - Klikk for stort bilde

 

 

Finnmarkseiendommen Finnmarkkuopmodat (FeFo) ble etablert i 2006, og eier og forvalter 95 prosent av grunnen i Finnmark på vegne av fylkets innbyggere. Forvaltningen skal skje til beste for de som bor i fylket, og i et evighetsperspektiv.

Du kan lese mer om FeFo her.

 

finnmark skogselskap - Klikk for stort bilde

 

 

Finnmark skogselskap ble stiftet 2. mars 1900, og er en ideell medlemsorganisasjon. Formålet er å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk.

Du kan lese mer om Finnmark skogselskap her.

Kontakt oss

Har du spørsmål? Kontakt oss:

Eirik Palm, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt

eirik.palm@fefo.no / 976 19 594

Jan Henrik Hætta, seniorrådgiver kommunikasjon

jhh@fefo.no / 412 77 778

 

 

 

Fant du det du lette etter?