FEFO

Nordkapp-saken og FeFo

Mange har reist ulike spørsmål om innholdet i festekontrakten mellom ANS Nordkapp 1990 og Finnmarkseiendommen (FeFo).

Det har vi stor forståelse for, men selv om Nordkapp er et helt spesielt sted med stor verdi symbolverdi, må avtalen baseres på ordinær norsk kontraktsrett. FeFo må forholde seg til avtalen mellom partene, samt gjeldende lovgivning som regulerer forholdet. ANS Nordkapp 1990 hadde rett til å få fornyet sin festekontrakt. FeFo kan ikke særbehandle en enkeltaktør negativt ved å nekte å inngå en avtale motparten har krav på.

FeFos tillit er avhengig av at vi forholder oss lojalt til inngåtte avtaler og at vi følger gjeldende lovgivning.

Nordkapp-avtalen er offentliggjort og kan leses på FeFo.no, men FeFo kan ikke drøfte enkeltpunkter i avtalen i media eller andre steder, da dette vil kunne påvirke fortolkningen av avtalen i en eventuell senere tvist.

Mvh.

Styreleder i FeFo

Bente Haug

LES OGSÅ: Ny festekontrakt for Rica
LES OGSÅ: - En festeavtale på ordinære avtalerettslige prinsipper