FEFO

Ny festekontrakt mellom FeFo og Rica

Styret i FeFo har vedtatt ny festekontrakt for Rica på Nordkapplatået.

- I vedtaket reduseres arealet til Rica fra cirka 900 dekar til rundt 115 dekar, pluss Hornvika på cirka ni dekar som i dag. Dette gjør at Rica står igjen med omlag 1/8 av opprinnelig festeareal på platået. Festeavgiften er markedsregulert til 3,48 millioner kroner årlig. Rica har akseptert å jobbe for opprettelsen av et lokalt fond, forutsatt tilfredsstillende rammebetingelser forøvrig. Kommunens myndighetsrom og handlingsrom berøres ikke av festekontrakten, sier styreleder Bente Haug i FeFo.

- FeFo behandler alle våre festere likt og må være en forutsigbar grunneier. Denne avtalen bygger på ordinære avtalerettslige prinsipper og er i tråd med vår strategiske plan. FeFo har prøvd å finne løsninger som gir forutsigbarhet for reiselivet og næringslivet i Nordkapp. Samtidig som vi har gjort det vi kan for å ivareta kommunen for øvrig, sier Haug.

Et flertall i FeFo-styret ønsket en midlertidig forlengelse av festeavtalen, men det ønsket ikke Rica.

- En avtale består av to parter. Når fester ønsker å unngå en ny utsettelse av saken, må vi forholde oss til det, sier Haug.

Styrevedtaket vil bli offentliggjort når det er protokollført.

Ny festeavtale vil bli signert innen utløpet av 2019.
 (Oppdatert 5.12.2019)