FEFO

Ny styreleder

Máret Guhttor er valgt som ny styreleder i FeFo. I tillegg har det kommet nye medlemmer i styret.Máret Guhttor - Klikk for stort bilde

- Jeg gleder meg til å ta fatt på lederoppgaven. FeFo eier og forvalter grunnen i Finnmark på vegne av innbyggerne, og er en institusjon med stor betydning for folk som bor her, sier Máret Guhttor.

Styret konstituerte seg på nytt tirsdag 26. juni, etter at Raymond Robertsen trakk seg fra styret tidligere i vår, og Guhttor ble enstemmig valgt som ny leder. Ny nestleder er Mathis N. Eira.

 

Solid bakgrunn

Máret Guhttor ble oppnevnt i styret av Sametinget i desember 2017. Hun har bakgrunn som sametingsrepresentant for NSR i to perioder fra 1989 til 1997, og arbeidet som direktør ved Samisk høgskole fram 1999, da hun ble avdelingsdirektør ved samisk avdeling i Kommunaldepartementet. Hun har også ledet Oslo sameforening i flere perioder, og i 2014 mottok hun NSR-landsmøtets ærespris.

Mathis N. Eira har sittet i styret siden 2013, og har også tidligere vært nestleder.

 

Styrets medlemmer

Styret i FeFo er oppnevnt av Sametinget og fylketinget med tre medlemmer hver. Når et medlem går ut skal oppnevningsorganet foreta en helt ny oppnevning. Det har fylkestinget gjort etter at Robertsen trakk seg, og de fleste sittende medlemmer og varamedlemmer ble her også gjenvalgt. Samtidig har Sametinget byttet ut en av sine oppnevnte representanter i styret, slik loven tillater.

En fullstendig oversikt over det nye styret i FeFo er dermed slik:

Máret Guhttor, leder (oppnevnt av Sametinget)

Mathis N. Eira, nestleder (oppnevnt av Sametinget)

Line Kalak (ny, oppnevnt av Sametinget)

Bente Haug (oppnevnt av fylkestinget)

John Erik Pedersen  (oppnevnt av fylkestinget)

Jo Inge Hesjevik  (ny, oppnevnt av fylkestinget)

Personlige varamedlemmer er:

Fred Johnsen (for Guhttor, oppnevnt av Sametinget)

Inger Marie Gaup Eira (for Eira, oppnevnt av Sametinget)

Ingar Elling M. Eira (for Kalak, oppnevnt av Sametinget)

Inga Manndal  (for Haug, oppnevnt av fylkestinget)

Svein Iversen  (for Pedersen, oppnevnt av fylkestinget)

Claus Jørstad  (for Hesjevik, oppnevnt av fylkestinget)

I tillegg er Erik Sundland ansattes representant.

Her kan du lese mer om FeFo

 

Kontakt:

Máret Guhttor, styreleder, tlf. 901 28 917

Eirik Palm, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. 976 19 594

Fant du det du lette etter?