FEFO

Nytt pukkellaksår

Vet du hva du skal gjøre hvis du drar i land en pukkellaks?

I år er pukkellaksen igjen ventet å invadere finnmarkselvene, og du kan bidra til kartleggingsarbeid og uttak av den uønskede arten.

Dette gjør du hvis du fanger en pukkellaks:

Rapporter fangsten
Fangsten av pukkellaks rapporteres i de samme systemene som laks, sjøørret og sjørøye (laksebørser og andre rapporteringssystem). Registrer fangstdato, fangststed, lengde/vekt og kjønn. 

Ta skjellprøve
Alle fiskere oppfordres til å ta en skjellprøve av fanget pukkellaksen. Ved prøvetaking benyttes samme type skjellkonvolutter som ved prøvetakingen av laks. Merk at pukkellaksen har små skjell. Skjellprøver av pukkellaks kan du levere inn via skjellprøveprogrammet for laks og sjøørret som pågår i vassdraget, eller sende direkte til NINA:

   Norsk institutt for naturforskning v/ Gunnel Østborg
   Postboks 5685 Torgarden
   7485 Trondheim. 

All pukkellaks som fanges, skal avlives.

Les mer om pukkellaksen og dens kjennetegn på NINAs sider.

Artsadatbankens faktaark om pukkellaks

Fiskeredskap for utfisking av pukkellaks
For å bruke redskaper til utfisking av pukkellaks som normalt ikke er tillatt til laksefiske, må elveforpakteren søke statsforvalteren om særskilt tillatelse til dette. Benytt da statsforvalterens skjema for søknad om fisketillatelse.