FEFO

Nytt sanksjonsregelverk for elgjakta

FeFo har justert regelverket etter gode innspill fra elgjegerne. 

Sanksjonsregelverket for elgjakt har vært ute på bred høring.

Høringsforslaget var en justering av eksisterende regelverk. Innen høringsfristen 1. mars 2021 kom det 27 innspill; 12 fra privatpersoner, 15 fra organisasjoner og kommuner.

- Vi fikk mange gode innspill. Vi har lyttet på våre rettighetshavere og gjort endringer, sier styreleder Kurt P. Wikan.

Følgende er justert:

  • Økt margin for tillatt avvik på egenveiing
  • Senket gebyrsats for underrapportert vekt
  • Redusert gebyr for manglende kjeve ved kontroll
  • Rapport på avvik og varsel om sanksjoner er tatt inn i reglementet
  • Senket gebyrsats for feilskyting, uten differanse mellom okse og ku

Sanksjonsreglementet ble vedtatt av FeFo-styret i møte den 22. mars.

Reglementet er tilgjengelig på våre hjemmesider og på jaktleders side i Storviltportalen.