FEFO

Nytt snarefangstkort på Finnmarkseiendommen 

Snarefangstkortet er obligatorisk.

Snarefangst på ryper er kun for bosatte i Finnmark.

Det er ingen sesongkvote ved snarefangst. Snarefangstkortet skal aktiveres før fangst. 

Snarefangstkortet er obligatorisk, selv om du har sesongkort for småviltjakt på Finnmarkseiendommen. Snarefangstkortet koster 105 kroner, og er gyldig for hele Finnmarkseiendommen. 

Snarefangstkortet løser du ut på natureit.no

Hjelp til kjøp, aktivering eller fangstrapportering får du ved ringe oss på tlf. 78 95 50 00 eller skriv til post@fefo.no