FEFO

Opplever du feil på fefo.no?

Årsaken kan ligge i omlegging til ny dataserver.

FeFo oppdaterer dataprogrammmene og dataservere.

Det har oppstått noen problemer med enkelte av våre nettsider.

Vi beklager det inntrufne og jobber med saken.