FEFO

Prisendringer for hytteleie

Slik blir de nye prisene.

- Hittil har det kostet 950 kroner døgnet å bruke FeFo sine utleiehytter. Heretter vil folk bosatt i Finnmark betale 850 kroner per døgn i hytteleie, mens vi øker hytteleia for de som ikke bor i Finnmark til 1250 kroner per døgn, sier leder for næring i FeFo, Kate Persen.

Når du booker hytte på inatur.no med navn, adresse, epost og telefonnummer, skal folk bosatt i Finnmark huke av for «innenbygds».

- Vi gjør stikkprøver på bookingene, og inatur.no vil kunne stenge ute brukere som bryter vilkårene våre, understreker Persen.

Prisendringen gjelder fra uke 25.

Utleie til kostpris
FeFo har i dag to hytter som leies ut på inatur.no, og sju åpne koier som er gratis å bruke. Fra høsten kommer også ett nytt hyttetilbud.

- Utleie skjer til kostpris. Inntektene går til å sikre vedlikehold av vei til hyttene, bygninger, innbo og utkjøring av ved. Dette gjør vi gjennom å kjøpe tjenester lokalt, sier Persen.

FeFo har gjenåpnet alle hyttene etter at de har vært stengt på grunn av korona-situasjonen i Norge.

Prioriterer lokalbefolkningen
FeFo skal sikre at finnmarkingene har den sterkeste retten til naturen på Finnmarkseiendommen.

- Derfor har finnmarkingene Norges billigste jakt og fiske, de har rett til sesongkort for laksefiske og rypejakt, og enerett til elgjakt og sjølaksefiske. I motsetning til andre kan finnmarkingene fiske gratis i 60.000 vann på Finnmarkseiendommen. Kun organisasjoner i Finnmark kan få støtte fra FeFos grønne midler. Siden finnmarkingene er rettighetshaverne til alt FeFo forvalter, inklusiv hyttene våre, er det også rimelig at de betaler noe lavere hytteleie enn andre, sier Persen.

Alle hyttene til FeFo ble overdratt da Statskog la ned virksomheten i Finnmark.

Disse hyttene kan du bruke:

Les Folkehelseinstituttet og Helse Norge sine smittevernsråd før du drar på tur til oss.

Klikk for stort bildeEllentjern utvendig Kate Persen