FEFO

Pukkellaksen er på vei opp i Finnmarkseiendommens lakseelver.

I Øst-Finnmark melder Sør-Varanger jeger- og fiskerforening (oppdatert 12. aug.) om fangst på 1200 pukkellaks/ ca 2,5 tonn i Karpelva. I de andre elvene våre er de også i gang med tiltak  for å begrense pukkellaksen.   Se bilder og video på: https://www.facebook.com/svjff

Pukkellaks, også kalt russelaks, er en uønsket art i norske vassdrag. Laksen hører hjemme i Stillehavet, men ble satt ut på Kolahalvøya og rundt Kvitsjøen i to perioder fra slutten av 1950 tallet og frem mot tusenårsskiftet.

FeFo, Fylkesmannen, elveforpaktere, forskere ved NINA, fiskeforeninger, frivillige og laksefiskere gjør nå en stor dugnadsinnsats for å begrense utbredelsen av pukkellaksen i Finnmark. Myndighetene og FeFo ønsker at alle som fanger pukkellaks avliver fisken og rapporterer fangsten. Se enkel oppskrift på rapportering av pukkellaks      

Klikk for stort bilde

De som fisker i sjøen rapporterer fangsten til stangfiskesjo.miljodirektoratet.no  

De som fisker i ferskvann rapporterer fangstene som vanlig
på https://www.natureit.no/nb/fishing/report.

Pukkellaksen er en utmerket matfisk, men den blir fort dårlig når den går opp i elvene. I Stillehavet er pukkellaksen den mest tallrike laksen og dermed viktig for fiskeriene. Det er trolig derfor den ble satt ut av russerne.

Klikk for stort bilde

 

 

Pukkellaks fanget i Karpeelva, Sør-Varanger

Kontakt

Steinar Normann Christensen
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 905 03 329