FEFO

Registrering av sett og skutt elg

I år rapporterer du sett elg i Storviltappen eller på jaktleders side i Storviltportalen. 

Du har fått med deg at det finnes en Storviltapp for mobiltelefon?
Storviltappen melder du inn fellinger, vekt og sett elg. Du kan be om tilleggsdyr, legge til nye jegere på jaktlaget, redigere eksisterende jegere og se kart.
Søk opp Storvilt app (levert av Statskog SF) i Google Play eller App Store og last ned. Logg inn med jegernummer og fødselsdato.

Hvis du laster ned dataene fra jakttilbudet når du er online, fungerer appen også offline. Gå til menyvalget Kartvalg og velg Last ned data. Må gjøres før bruk i felt.

Sett elg i Storviltappen
I kartvisningen registrerer du sett elg ved å klikke på kikkertsymbolet, markere i kart og deretter fylle inn sette dyr, antall jegere og jakttimer. Du kan endre registreringen helt fram til du huker av for Fullfør registrering av sette dyr denne datoen. Ved fullført registrering sendes dataene til Hjorteviltregisteret.

Sett elg på jaktleders side i Storviltportalen
I startmenyen på jaktleders side finner du fanene Kvote, Faktura og Sett. Under fanen Sett kan du registrere sett elg.

Stedfeste skutt elg
Ved bruk av Storviltappen stedfestes fellinger ved innmelding.

Fellinger rapportert inn via SMS må stedfestes i etterkant, og senest 5 dager etter jaktslutt. Til venstre i kvoteoversikten på jaktleders side kan du stedfeste felte dyr. Klikk på symbolet (et øye for ikke stedfesta dyr, et kikkertsikte for dyr som allerede er stedfestet) og merk fellingsstedet i kartet. Du kan endre fellingssted i etterkant hvis den første posisjonen ble feil.

Trenger du hjelp? Ring vakttelefonen. 

Se videoveiledninger for Storviltappen 

Kontakt

Kristin Hornset
Utmarksforvalter
E-post
Telefon 78 95 50 00
Mobil 480 43 124