FEFO

Registrering av sjølaksefiskeplass 2020

Informasjon fra Fylkesmannen.

Alle som skal fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen må registrere seg årlig i Fylkesmannens lakseregister.

Det er åpent for registrering fra 15. mars til 10. mai 2020. 

Dersom du ikke eier eiendommen du skal fiske på, må du ha tillatelse fra grunneier. Fiskere som har sjølakseplass på Finnmarkseiendommen (FeFo) må ha gyldig kontrakt for inneværende år. Tillatelsen bør være skriftlig og tidsbegrenset. 
 
Registrering av fiskeplass 
Tidligere registrerte fiskere logger seg inn i Fylkesmannens lakseregister. Skal du fiske på samme plass som før, bør du sjekke at fiskeplassnummer og kartfesting er riktig. Skal du fiske på ny plass, må du registrere plassen.  
 
Nye fiskere må registrere seg i Fylkesmannens lakseregister.  Det er krav om identifisering med bruk av BankID ved første pålogging. 

Fiskeravgift
Alle fiskere over 18 år som skal fiske etter anadrom laksefisk med faststående redskap i sjøen må betale fiskeravgift. Avgiften er forbundet med den enkelte fisker, og ikke med antall redskaper/ fiskeplasser.  

  • Dersom registrerte fisker har hjelpere til å røkte bruk, så skal hjelperne også betale fiskeravgift.  Hjelperne skal ikke registrere plass på seg selv.
  • Ved kontroll fra fiskeoppsynet er fiskere pliktig til å vise kvittering for betalt avgift.  
  • Fiskeravgiften gjelder også for fiske i vassdrag.  
  • Norske og svenske flyttsamer er fritatt for å betale avgift for fiske som de etter reindriftsloven har rett til å drive.  

Fiskeravgiften må være betalt (og eventuelt sendt til Fylkesmannen) innen registreringsfristen den 10. mai 2020.  

Bekreftelse  
Du kan ikke fiske lovlig før registreringen er godkjent. Alle som blir registrert får tilsendt fangstdagbok.  Dagboka er din kvittering på at registreringen var vellykket. Fangstdagbok sendes ut etter 10. mai. 2020 

Rapportering av fangst
God fangststatistikk er viktig for god lakseforvaltning, derfor er det viktig at fangstdagbøkene føres nøyaktig. Manglende fangstrapportering kan føre til at du blir utestengt fra fiske neste sesong. 

Fangstdagbøkene skal sendes direkte til Statistisk sentralbyrå (se adresse i fangstdagboka) snarest mulig etter at fisket er avsluttet. 

Miljødirektoratet har lansert elektronisk fangstdagbok som du finner når du er innlogget i lakseregisteret.

Les hele brevet fra Fylkesmannen (PDF, 215 kB)